× ABONNEREN

(Erosieve) gebitsslijtage bij jeugdigen in Nederland: hoe groot is het probleem?

 • Inleiding
 • Epidemiologisch onderzoek naar (erosieve) gebitsslijtage bij de jeugd
 • Resultaten
 • Dieet in de etiologie van erosieve gebitsslijtage
 • Slot
 • Literatuur

Samenvatting

Volgens internationaal onderzoek is de prevalentie van (erosieve) gebitsslijtage bij de jeugd de laatste decennia toegenomen. De vraag was of hiervan ook sprake is in Nederland en welke veranderingen in consumptiepatronen hierbij mogelijk een rol spelen. In de periode 1998 tot en met 2011 hebben 9 onderzoeken plaatsgevonden naar de prevalentie van (erosieve) gebitsslijtage bij de jeugd. Uit een meta-analyse van deze onderzoeken komt naar voren dat er ook in Nederland sprake is van een toename. Daarnaast neemt de prevalentie toe naarmate de kinderen ouder zijn. Algemeen wordt aangenomen dat veranderingen in het aanbod van voedingsmiddelen en daarmee in consumptiepatronen een belangrijke verklaring voor deze toename bij de jeugd zijn. Echter, om deze aanname te onderbouwen zijn longitudinale onderzoeken nodig, waarin zowel de prevalentie en de incidentie van (erosieve) gebitsslijtage als veranderingen in consumptiepatronen worden bestudeerd. Deze onderzoeken zijn echter schaars en bovendien laten de resultaten geen consistent beeld zien. 

Auteursinformatie

 • D.L. Gambon<sup<1,2, A.A. Schuller3,4, E.M. Bronkhorst5, G.J. Truin5
 • Uit 1de Bambodino Kinderpraktijk, Rotterdam, 2de afdeling Orale Bio­chemie van het Academisch Centrum Amsterdam (ACTA), 3de afdeling TNO Child Health van TNO in Leiden, 4het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen en 5de afdeling Preventieve en Curatieve Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 5 december 2016
 • Adres: mw. dr. D.L. Gambon, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • dien.gambon@kpnmail.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje