× ABONNEREN

Erosieve gebitsslijtage in het melkgebit: wie ziet het?

Kindertandheelkunde

Door op 10-01-2020
  • Bron
  • Reacties (0)

Erosieve gebitsslijtage wordt steeds meer gediagnosticeerd, ook in de melkdentitie. Het doel van dit onderzoek was na te gaan in hoeverre ouders erosieve gebitsslijtage in de melkdentitie van hun kind als een mondgezondheidsprobleem ervaren. Dit cross-sectionele onderzoek bestond uit een klinische beoordeling van het melkgebit en een vragenlijst die door ouders werd ingevuld. De vragenlijst was onderverdeeld in 6 deelgebieden: demografische achtergrond, beleving van mondgezondheid door ouders, mondhygiënegedrag, voedingsgewoonten en algehele gezondheid.

De onderzoeksgroep bestond uit 775 kinderen van 3 en 5 jaar. De erosieve gebitsslijtage werd gemeten aan de hand van de Basic Erosive Wear Examination (BEWE) index. Respectievelijk 71% en 81% van de 3- (n = 256) en 5-jarige kinderen (n = 337) hadden enige vorm van erosieve gebitsslijtage. De 5-jarigen vertoonden een ernstiger mate van erosieve gebitsslijtage en hadden een groter aantal geërodeerde gebitselementen dan de 3-jarigen. De prevalentie was significant in relatie tot het woongebied in beide leeftijdsgroepen (χ2, p = 0,049 respectievelijk p = 0,007) en het opleidingsniveau van de ouders van de 5- jarigen (p = 0,012). De perceptie van ouders in relatie tot de mondgezondheid was significant gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders van de groep 5-jarigen en gerelateerd aan cariës, pijn en een mooi gebit bij de 3- en 5-jarigen. Erosieve gebitsslijtage werd door ouders in beide leeftijdsgroepen niet gezien als een mondgezondheidsprobleem (p = 0,056 respectievelijk p = 0,739).

Conclusie. Erosieve gebitsslijtage werd in toenemende mate gediagnosticeerd in het melkgebit, maar werd door ouders niet ervaren als een gezondheidsprobleem dan wel gerelateerd aan een mindere levenskwaliteit bij hun kind. Dit maakt dat tandheelkundige zorgverleners extra aandacht moeten hebben voor de diagnostiek en eventuele behandeling van erosieve gebitsslijtage.

Bron

Gatt G, Attard N. Erosive wear of the primary dentition: who is aware of it? Eur Arch Paediat Dent 2019; 20: 285-294.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 10 januari 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 1 - januari 2020; 57-58

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog