× ABONNEREN

Ethische kwesties in de mondzorg voor kwetsbare ouderen

 • Inleiding
 • Ethische kwesties: een indicatie van wat zich voordoet
 • Hoe om te gaan met ethische kwesties?
 • Als een ethische kwestie zich voordoet: herkennen en antwoorden vinden
 • Overleg in de integrale zorgethische benadering
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Voor kwetsbare ouderen is vaak intensieve preventieve en curatieve mondzorg nodig ten behoeve van de kwaliteit van leven. Door fysieke en cognitieve beperkingen van de oudere kunnen behandelingen niet altijd lege artis uitgevoerd worden, wat tot praktische problemen leidt. Hieraan gerelateerd doen zich morele vragen voor. Mondzorg voor kwetsbare ouderen kan, zelfs met beperkingen, bijdragen aan hoge kwaliteit van leven als deze ethische kwesties vaker expliciet daarin betrokken worden. Daarmee zal ook de morele druk van ethische kwesties op de zorgverlener worden verlicht. Het gaat veelal om ‘alledaagse’ ethische kwesties, waarvoor de betrokkenen met elkaar oplossingen kunnen vinden in open overleg in een zorgethische benadering. Dat laatste betekent gerichtheid op ‘de goede dingen goed doen’ met inbegrip van alle relevante aspecten van de persoon en de omgeving. Voorwaarden zijn onder andere inbedding van de mondzorg in de zorg voor ouderen en voor zorgverleners betrokkenheid bij de oudere en kennis en vaardigheden om te reflecteren.

Auteursinformatie

 • R.M.H. Schaub1, B. Janssens2, M. Petrovic3, E. van Leeuwen4
 • Uit 1het centrum Tandheelkunde en mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen (Nederland), 2de vakgroep Mondzorg Bijzondere Noden, Gerodontologie, Mondgezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent (België), 3de vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, sectie Geriatrie, van de Universiteit Gent ( België), 4em. hoogleraar Medische Ethiek aan het Radboudumc in Nijmegen (Nederland)
 • Datum van acceptatie: 14 oktober 2019
 • Adres: prof em. dr. R.M.H. Schaub, Hoofdweg 45, 9761 EA Eelde
 • rschaub@home.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje