× ABONNEREN

Evaluatie van het Chirurgisch Profiel binnen de 6-jarige opleiding in Nijmegen

 • Inleiding
 • Het Chirurgisch Profiel
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Literatuur

Samenvatting

In 2010 werd de vernieuwde 3-jarige masterfase ingevoerd, waardoor de opleiding tandheelkunde een 6-jarige studieduur kreeg. In Nijmegen werd hieraan inhoud gegeven door naast het bestaande curriculum een profielprogramma te plaatsen. Gekozen werd voor 3 profielen, waaronder het Chirurgisch Profiel. Hiermee wordt ernaar gestreefd dat de meer complexe behandelingen en behandelingen bij medisch gecompromitteerde patiënten kunnen worden uitgevoerd door het deel van de 6-jarig opgeleide tandartsen die het Chirurgisch Profiel volgden. Aan de hand van een enquête werden de ervaringen van studenten binnen dit profiel getoetst. In een tweede enquête, gehouden 1 jaar na het afstuderen van de student, werd gevraagd of de geleerde competenties nog steeds werden toepast. Geconcludeerd wordt dat het opleiden van masterstudenten in de tandheelkundige chirurgie tot hoge tevredenheid leidt. Tevens blijkt dat 93% van de studenten van het Chirurgisch Profiel ook tijdens het eerste jaar als tandarts de geleerde vaardigheden uitoefent en zelfs wil uitbouwen door middel van het volgen van gerichte nascholing.

Auteursinformatie

 • G.J. Meijer (1, 2), E.M. Bronkhorst (3), N.H.J. Creugers (4)
 • Uit (1)de vakgroep Implantologie & Parodontologie, (2)de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, (3)de vakgroep Preventieve en Curatieve Tandheelkunde en (4)de vakgroep Orale Functieleer van het Radboudumc in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 28 april 2015
 • Adres: prof. dr. G.J. Meijer, Radboudumc, Philips van Leydenlaan 25, 6525 EX Nijmegen
 • gert.meijer@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje