× ABONNEREN

Evidence-based tandheelkunde en het beoordelen van de waarde en toepasbaarheid van onderzoek

Door op 01-04-2007

Om als tandarts-algemeen practicus een geldig antwoord te kunnen geven op een vraag gesteld volgens de ‘probleem-interventie-comparison-outcome’ (PICO)-systematiek, kunnen vragen worden gesteld die de validiteit, het belang en de toepasbaarheid van een onderzoek betreffen. De validiteit wordt bepaald door de plek van het onderzoek op de ladder van ‘evidence’, en door een methodologische kwaliteitsbeoordeling, waarbij de uitvoering van het onderzoek wordt beoordeeld op basis van een aantal criteria. Een gerandomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek kan beoordeeld worden op randomisatieprocedure, blindering van patiënten, effectbeoordelaars en behandelaars, en uitval. Bij cohortonderzoek en patiënt-controleonderzoek zijn de criteria waarop een artikel beoordeeld kan worden vergelijkbaarheid van de groepen, onafhankelijkheid van de metingen en duur en volledigheid van de follow-up. Bij alle soorten onderzoek is het daarnaast van belang dat de kwaliteit van de meetmethoden goed is. De beoordelingscriteria voor systematisch literatuuronderzoek zijn een heldere vraagstelling, een duidelijk beschreven en te dupliceren zoekactie van artikelen en een onafhankelijke beoordeling van de methodologische kwaliteit van de artikelen. Ten slotte moet de tandarts-algemeen practicus bij het bepalen van de toepasbaarheid letten op de steekproef en het type patiënt dat is gebruikt in het onderzoek.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje