× ABONNEREN

Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 1. Maatschappelijk, professioneel en zorginhoudelijk perspectief

  • Reacties (0)

Samenvatting

Belangrijk hierbij is dat mondzorgverleners ervan doordrongen worden dat de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen geen doel op zich is, maar hen bij goed gebruik waardevolle hulpmiddelen biedt om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken en te bevorderen. Hiervan is echter nog niet iedereen overtuigd. De weerstand komt dan vooral voort uit vermeende gevolgen van richtlijnen, zoals ‘kookboekgeneeskunde’: zorg die alleen protocollair wordt aangeboden zonder oog voor individuele patiënt- en omgevingskenmerken.

Decennia geleden ontstond de behoefte om het klinisch handelen in de zorg af te stemmen op het beste bewijsmateriaal en daarmee aan de samenleving verantwoording af te leggen over het professioneel handelen. Het doel was om innovatieve kennis uit betrouwbare bronnen te implementeren in de dagelijkse praktijk om inadequate en onveilige zorg te beperken. In de mondzorg is verbetering en zichtbaar maken van het klinische handelen eveneens wenselijk. Op bewijs gebaseerde zorg is niet vanzelfsprekend en het gebruik van evidencebased richtlijnen verkeert nog in het beginstadium. Inmiddels is landelijk consensus bereikt tussen beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en opleidingen over de inhoud van een landelijke structuur voor evidencebased richtlijnontwikkeling evenals over relevante begrippen en kernwaarden binnen een onafhankelijk kennisinstituut (Kennisinstituut Mondzorg, KiMo).

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee