× ABONNEREN

Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 2. Proces en inhoud van evidencebased richtlijnontwikkeling

 • Inleiding
 • Specifieke kenmerken
 • Methode van evidencebased richtlijnontwikkeling
 • Voorbereidingsfase
 • Ontwikkelfase
 • Afrondingsfase
 • Overgangsfase en instroom van richtlijnproducten
 • Slot
 • Literatuurlijst

Samenvatting

Door een landelijke werkgroep is in 2014 een adviesrapport uitgebracht over hoe in de mondzorg de huidige in de gezondheidszorg toegepaste methode van evidencebased richtlijnontwikkeling kan worden gebruikt in een landelijk richtlijnprogramma. Binnen het op te richten Kennisinstituut Mondzorg zullen eerste- en tweedelijns mondzorgverleners in dat programma gaan participeren met de bedoeling de kwaliteit van mondzorg in Nederland te verbeteren. Met de start van Kennisinstituut Mondzorg krijgt de klinische richtlijnontwikkeling in de mondzorg een structurele aanpak, waarin 3 op elkaar aansluitende fasen worden onderscheiden: een voorbereidings-, een ontwikkel- en een afrondingsfase. In elk van die fasen is een actieve rol weggelegd voor mondzorgverleners en verenigingen. Daarmee wordt beoogd in de keuze van onderwerpen voor richtlijnontwikkeling zo veel mogelijk rekening te houden met de behoeften van het zorgveld en het specifieke karakter van de mondzorg te borgen bij het feitelijk opstellen van klinische praktijkrichtlijnen.

Auteursinformatie

 • T.G. Mettes, C. van Loveren (1), B.A. van Oirschot (4), N.W.D. van Maanen-Schakel (5), F.G.A. van der Weijden (2), J. J.M. Bruers (3, 6)
 • Uit (1)het vakgebied Experimentele preventieve tandheelkunde, Cariologie en Orale microbiologie, (2)het vakgebied Parodontologie en (3)het vakgebied ­Sociale tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde ­Amsterdam (ACTA), (4)de afdeling Biomaterialen van het Radboudumc in Nijmegen, (5)het Instituut voor Paramedische Studies, Opleiding Mondzorgkunde, van de Hogeschool Utrecht en (6)de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in Nieuwegein
 • Datum van acceptatie: 13 oktober 2014
 • Adres: T.G. Mettes, Bosscheweg 13, 5281 AE Boxtel
 • d.mettes@icloud.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje