× ABONNEREN

Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 4. Toepassing vergt een implementatiestrategie

 • Inleiding
 • Kennis over effectieve implementatie
 • Adviezen voor richtlijnontwikkelaars
 • Implementatieprogramma
 • Meten van handelen
 • Slot
 • Literatuur

Samenvatting

Het toepassen van een klinische richtlijn behoeft ondersteuning in de praktijk. Het systematisch implementeren van evidencebased richtlijnen in de mondzorgpraktijk is echter geen gemeengoed. Het Kennisinstituut Mondzorg biedt de mogelijkheid om bij het opzetten van een richtlijn al rekening te houden met mogelijke bevorderende en belemmerende factoren. Deze factoren, die betrekking hebben op de richtlijn en de mondzorgpraktijk, zijn de ingrediënten voor een implementatieprogramma op maat met wetenschappelijke basis. Onderdeel van elk implementatieprogramma zijn de kwaliteits­indicatoren afgeleid van een klinische praktijkrichtlijn. Deze indicatoren worden afgestemd op enerzijds de specifieke doelen van een klinische praktijkrichtlijn (patiëntveiligheid, effectiviteit, doelmatigheid, patiëntgerichtheid, tijdigheid, toegankelijkheid) en anderzijdsde verschillende gebruikers, zoals patiënten, zorgaanbieders, zorg­verzekeraars en toezichthouders. Deze kwaliteitsindicatoren geven zicht op het volgen van de richtlijnen, het resultaat van een behandeling en het succes van de implementatiestrategie, allemaal met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de mondzorg.

Auteursinformatie

 • J.C.C. Braspenning(1,2), T.G.P.H. Mettes(2), W.J.M. van der Sanden(2), M.J.P. Wensing(1)
 • Uit (1)de afdeling IQ healthcare en (2)de opleiding Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 29 januari 2015
 • Adres: mw. dr. J.C.C. Braspenning, Radboudumc, postbus 9101,6500 HB Nijmegen
 • joze.braspenning@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje