× ABONNEREN

Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 5. Richtlijnen: professionele autonomie en zelfbeschikkingsrecht

Door op 05-06-2015
 • Inleiding
 • Juridische consequenties van richtlijnen
 • Positie van de mondzorgverlener en afwijken van een richtlijn
 • Kookboektandheelkunde, professionele autonomie en zelfbeschikking
 • Zelfbeschikkingsrecht
 • Zorgdoel: zelfbeschikking en professionele autonomie
 • Richtlijn en zorgdoel
 • Discussie en randvoorwaarden
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Rechters tot en met de Hoge Raad en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zien richtlijnen niet als vrijblijvend. Hierdoor wordt patiënten en mondzorgverleners houvast geboden. Maar er kan ook een spanningsveld ontstaan tussen het zelfbeschikkingsrecht van een patiënt en de autonomie van een mondzorgverlener enerzijds en een richtlijn. Dit spanningsveld kan worden doorbroken door eerst op basis van ethisch juridische argumenten het door de patiënt gewenste zorgdoel marginaal te toetsen, waarbij tevens recht gedaan wordt aan de professionele autonomie. En vervolgens, uitgaande van dit zorgdoel op basis van ‘evidence’ de meest doelmatige behandelwijze te kiezen. Ten opzichte van de gangbare definitie van een klinische praktijkrichtlijn betekent dit dat expliciet erkend wordt dat patiënten en mondzorgverleners een zorgdoel overeen kunnenkomen dat afwijkt van het ideale. Hierdoor wordt een juridisch verantwoord evenwicht geschapen tussen het zelfbeschikkingsrecht en de professionele autonomie enerzijds en een wens tot evidencebased handelen, beperken van de onverklaarbare behandelvariëteit en transparantie van zorg anderzijds.

Auteursinformatie

 • W.G. Brands¹, J.M. van der Ven²
 • Uit ¹de Tandartsenpraktijk Apeldoornseweg in Vaassen en ²de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
 • Datum van acceptatie: 20 april 2015
 • Adres: mr. dr. W.G. Brands, Lange Grafte 33, 7321 ZC Apeldoorn
 • wbrands1@kpnmail.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje