× ABONNEREN

Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 6. Praktijkrichtlijnen in de opleiding tot tandarts

 • Inleiding
 • Richtlijnen in het onderwijs aan de opleidingen tandheelkunde in Nederland
 • Verdere ontwikkeling van richtlijnen binnen het onderwijs
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Naar aanleiding van de initiatieven rond het Kennisinstituut Mondzorg neemt het belang van goede scholing op het gebied van richtlijnen toe. Immers, toekomstige tandartsen zullen worden geconfronteerd met richtlijnproducten en moeten dan de competentie bezitten om deze te kunnen integreren in de dagelijkse praktijk. Binnen de 3 opleidingen Tandheelkunde zijn diverse richtlijnen en protocollen opgesteld. Echter, voor docenten en studenten is hun onderbouwing niet altijd voldoende herkenbaar. Daarnaast worden de begrippen richtlijn, praktijkrichtlijn en protocol door elkaar gebruikt met begripsverwarring tot gevolg. Verder is inbedding in en koppeling met het theoretisch onderwijs aan alle opleidingen nog beperkt en voorgesteld wordt dat de 3 opleidingen daarin gaan samenwerken. Ten slotte wordt aangeraden de term ‘evidencebased’ te wijzigen in ‘evidence-informed’, omdat daarmee beter wordt aangegeven dat ook andere factoren (mening van de patiënt, beschikbare financiële middelen, enzovoorts) een rol spelen bij de uiteindelijke keuze voor een behandeling in een specifieke situatie.

Auteursinformatie

 • W.J.M. van der Sanden (1), R. Gorter (2, 3), J. Tams (4)
 • Uit (1)de vakgroep Kwaliteit en veiligheid van mondzorg, afdeling Tandheelkunde van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, (2)de sectie Sociale Tandheelkunde en (3)het Onderwijsinstituut van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, en (4)de sectie Publieke en Individuele Mondgezondheid, Centrum voor Tandheelkunde & Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Datum van acceptatie: 1 juli 2015
 • Adres: dr. W.J.M. van der Sanden, Radboudumc, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 • wil.vandersanden@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje