× ABONNEREN

Excaveren met roterend en chemo-mechanisch instrumentarium

Restauratieve Tandheelkunde

Door op 07-12-2018

Om carieus weefsel uit diepe asymptomatische caviteiten op een weefselsparende manier te verwijderen is het gebruik van handinstrumenten belangrijk. Het bewijs komt voornamelijk uit laboratoriumonderzoeken. Door de beschikking van conebeamcomputertomografische apparaten (CCTA) blijkt het mogelijk om periapicale aandoeningen nauwkeuriger te detecteren dan met het röntgenapparaat.

De chemo-mechanische gel Carisolv™ is al lang op de markt en functioneert goed in caviteiten met verschillende diepten. Nog niet onderzocht is echter het gebruik van Carisolv™ onder de operatiemicroscoop in diepe caviteiten bij patiënten die tekenen van omkeerbare pulpitis vertoonden (testgroep). De controlegroep bestond uit patiënten bij wie carieus weefsel werd verwijderd met langzaam draaiende boren zonder gebruik te maken van de microscoop. De nulhypothese was: er is geen klinisch en radiologisch waarneembaar verschil tussen de 2 onderzoeksgroepen in behoud van de vitaliteit van de pulpa na 12 maanden en in de aanwezigheid van bacteriën in de caviteit na beëindiging van het excaveren.

De behandelingen werden door 30 endodontologen-in-opleiding in 101 caviteiten (46 test en 55 controle) bij 86 patiënten uitgevoerd. Periapicale röntgenopnamen werden met de CCTA voor de behandeling en na 12 maanden door 2 ervaren endodontologen geëvalueerd. Een schatting van de aanwezigheid van het aantal bacteriën per milligram werd door middel van DNA-bepaling verkregen. De uitkomstmaten waren het behoud van de sensibiliteit van de pulpa en afwezigheid van periapicale ontstekingsverschijnselen. Na 12 maanden werden 40 behandelingen in de test en 45 in de controlegroep onderzocht. Het succespercentage voor te testgroep was 90% en voor de controlegroep 73,3% (p = 0,049). In beide groepen was het succespercentage hoger in de molaren dan in de premolaren. Er werd geen verschil in het aanwezige aantal bacteriën in de postexcavatie monsters tussen beide groepen ontdekt.

Conclusie. De zelfbeperkende weefselsparende chemo-mechanische gel met handinstrumenten toegepast onder een operatiemicroscoop, verhoogt de over­leving van gebits­elementen met diepe reversibele pulpitis in vergelijking met het gebruik van de langzaam draaiende roterende boor zonder uitvergroting na 12 maanden.

Bron

 Ali AH, Koller G, Foschi F, et al. Self-limiting versus conventional caries removal: A randomized clinical trial. J Dent Res 2018; 97: 1207-1213.

 

Informatie

Auteur(s) J.E.F.M. Frencken
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 december 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 12 - december 2018; 673

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje