× ABONNEREN

Excerpten - februari 2012

Door op 01-02-2012

Gerodontologie: Ouderen zijn minder gevoelig voor sensorische prikkels. Hygiëne: Hepatitis B: een vergeten onderwerp in de tandheelkunde. Gebitspathologie: Wortelresorptie door mucokèle. Regeneratieve tandheelkunde: stand van zaken. Restauratieve tandheelkunde: Klasse I- en II-composietrestauraties na 22 jaar. Applicatie van zelfetsende adhesieven (type 4). Prothetische tandheelkunde: Schroefslijtage bij herhaald in- en uitschroeven van abutments. Effect van reinigingsmiddelen op Locators®. Kindertandheelkunde: Dentale en chronologische leeftijd. Mondziekten, kaak- en aangezichtchirurgie: Orofaciale granuloomvorming en overgevoeligheid voor amalgaam. Risicofactoren voor het ontstaan van chronische orofaciale pijn. Radiologie: Wortelfracturen op een conebeamcomputertomogram. Cariësdiagnostiek op gedigitaliseerde conventionele röntgenopnamen. Materiaalkunde: Breuk- en slijtweerstand van glasionomeercement. Repareren van composietrestauraties. Sociale tandheelkunde: Prijsvorming en onderlinge competitie in Finland. Kwaliteit en inhoud van websites van tandartspraktijken.

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje