× ABONNEREN

Excerpten - februari 2012

Door op 01-02-2012

Gerodontologie: Ouderen zijn minder gevoelig voor sensorische prikkels. Hygiëne: Hepatitis B: een vergeten onderwerp in de tandheelkunde. Gebitspathologie: Wortelresorptie door mucokèle. Regeneratieve tandheelkunde: stand van zaken. Restauratieve tandheelkunde: Klasse I- en II-composietrestauraties na 22 jaar. Applicatie van zelfetsende adhesieven (type 4). Prothetische tandheelkunde: Schroefslijtage bij herhaald in- en uitschroeven van abutments. Effect van reinigingsmiddelen op Locators®. Kindertandheelkunde: Dentale en chronologische leeftijd. Mondziekten, kaak- en aangezichtchirurgie: Orofaciale granuloomvorming en overgevoeligheid voor amalgaam. Risicofactoren voor het ontstaan van chronische orofaciale pijn. Radiologie: Wortelfracturen op een conebeamcomputertomogram. Cariësdiagnostiek op gedigitaliseerde conventionele röntgenopnamen. Materiaalkunde: Breuk- en slijtweerstand van glasionomeercement. Repareren van composietrestauraties. Sociale tandheelkunde: Prijsvorming en onderlinge competitie in Finland. Kwaliteit en inhoud van websites van tandartspraktijken.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje