× ABONNEREN

Excerpten - september 2013

Door op 06-09-2013

Gerodontologie:

  • Relatie tussen verlies van gebitselementen en heupfractuur

Algemene ziekteleer:

Chloorhexidine ter preventie van pneumonie

Restauratieve tandheelkunde:

  • Sealen van randdefecten verdient de voorkeur
  • Nanolekkage bij klasse II-restauraties

Gnathologie:

  • Effectiviteit van de stabilisatieopbeetplaat bij temporomandibulaire aandoeningen

Materiaalkunde:

  • Conventionele glasionomeercementen en effect van kunststof beschermlaag

Implantologie:

  • Microbiële verschillen tussen peri-implantitis en parodontitis

Kindertandheelkunde:

  • Geslaagde indirecte overkapping bij ‘ irreversibel’ ontstoken ondermolaar met periapicale afwijking

Hygiëne:

  • Infectiepreventierichtlijnen voor tandartsen

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje