× ABONNEREN

Excerpten van januari 2006

Door op 01-01-2006

Cariologie: Cariëspreventie door fluoridegelapplicatie bij kinderen. Restauratieve tandheelkunde: Twee adhesiefsystemen klinisch vergeleken, Reparatie van oude composietrestauraties, Indiceren en vervangen van restauraties. Prothetische tandheelkunde: Vijf jaar vervolgen van kronen op 3 soorten opbouwen, Randaansluiting en klinisch oordeel keramische kronen na 5 jaar. Kindertandheelkunde: Cariësprevalentie bij 5-jarigen in de Verenigde Staten. Orthodontie: Enkelvoudige implantaten voor ontbrekende laterale incisieven? Preventieve tandheelkunde: Slaapapneu. Radiologie: Referentiedosis voor intraorale röntgenopnamen, Discusverplaatsing bij kaakgewrichtsklachten. Materiaalkunde: Oppervlakteverkleuring van restauratiematerialen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje