× ABONNEREN

Extractie onderfront: moet de patiënt daarvoor naar de kaakchirurg?

Een 66-jarige partieel edentate man wordt naar de kaakchirurg verwezen voor extractie van de resterende onderfrontelementen. De medische anamnese vermeldt onder andere een in het verleden doorgemaakt myocardinfarct. Tevens is er sprake van een uitgebreide medicatielijst. Aan de hand van deze casus wordt besproken of gezien de medische voorgeschiedenis en het medicijngebruik verwijzing naar de kaakchirurg voor extractie van het onderfront dient plaats te vinden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje