× ABONNEREN

Factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van kaasmolaren

Bij kinderen kan sprake zijn van ontwikkelingsstoornissen in de structuur van het glazuur van de eerste blijvende molaren (kaasmolaren). Het doel van dit onderzoek is om meer informatie over de oorzaak van kaasmolaren te krijgen. Hiertoe werd aan de ouders van 45 kinderen, 24 kinderen met de glazuurafwijking en 21 zonder (gemiddelde leeftijd 9,9 jaar; sd 2,02) een vragenlijst gestuurd. De kinderen uit beide groepen kwamen qua leeftijd, geslacht en woonomgeving overeen. In de vragenlijst werden vragen gesteld over de gezondheid van moeder en kind tijdens de zwangerschap, de geboorte en over de gezondheid van het kind tot 4 jaar. Het geboortegewicht en -lengte van beide groepen kinderen was vergelijkbaar, evenals de periode van borst- en flesvoeding en het optreden van complicaties tijdens de zwangerschap en de geboorte. De kinderen met kaasmolaren waren gedurende de eerste 4 levensjaren frequenter ziek. Het soort ziekte dat daarbij een rol speelt is nog onvoldoende duidelijk, al lijkt er een relatie te zijn met longontsteking en (midden)oorontsteking. bij kinderen met een anamnese van herhaalde ziekten gedurende de eerste 4 levensjaren dient men alert te zijn op het voorkomen van kaasmolaren. Vroegtijdige signalering van de glazuurstoornis, door regelmatige controle tijdens doorbraak van eerste blijvende molaren is bij deze kinderen wenselijk.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje