× ABONNEREN

Factoren die invloed hebben op de smaakperceptie van ouderen

Gerodontologie

Door op 08-09-2017

Over het mechanisme van stoornissen in de smaakperceptie is weinig bekend. Daarom had dit onderzoek als doelstelling factoren aan te wijzen die invloed hebben op de smaakperceptie van ouderen.

Voor een multidisciplinair onderzoek over gezondheid en levensduur werden aselect ouderen benaderd in een oostelijke en westelijke regio van Japan. Uit deze totale groep werden de 69- tot 71-jarigen en de 79- tot 81-jarigen die geen cognitieve stoornissen hadden, geselecteerd voor een deelonderzoek naar smaakperceptie. Met een vragenlijst werden gegevens verzameld over roken, alcoholconsumptie en aantal jaren dat opleiding was genoten. Artsen bepaalden met een vragenlijst de cognitieve status en stelden vast of er sprake was van diabetes mellitus en hypertensie. Tandartsen registreerden de aanwezigheid van gebitsprothesen en bepaalden de kauwgestimuleerde speekselsecretiesnelheid. Door de ouderen zelf werd een gestructureerde voedingsvragenlijst ingevuld over het gebruik van diverse voedingsmiddelen, de gemiddelde energie-inname en het algemene voedingsgedrag. Tot slot kregen de ouderen een smaakneutrale oplossing voorgeschoteld en oplossingen van 4 verschillende, oplopende concentraties zoet, bitter, zout en zuur. Per oplossing, die ze 3 seconden in de mond moesten houden, gaven ze een smaakoordeel. Op grond van de smaakoordelen werden ze verdeeld in groepen met een goede en een slechte smaakperceptie. De grens tussen goed en slecht werd per smaak zodanig bepaald dat 75% van de 69- tot 71-jarigen zich in de categorie met goede smaakperceptie bevond.

Alle onderzoeksgegevens waren beschikbaar van 372 vrouwelijke en 315 mannelijke 69- tot 71-jarigen en van 317 vrouwelijke en 304 mannelijke 79- tot 81-jarigen. Statistisch significante bevindingen in beide groepen waren dat vrouwen een betere smaakperceptie voor bitter en zuur hadden dan mannen en dat ouderen met hoge cognitiescores een betere smaakperceptie voor zout hadden dan ouderen met lage cognitiescores.

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwelijk geslacht en cognitieproblemen vermoedelijke risicofactoren zijn voor slechte smaakperceptie. In toekomstige onderzoeken naar het mechanisme van stoornissen in de smaakperceptie kan dit gegeven worden meegewogen.

Bron

  • Uota M, Ogawa T, Ikebe K, et al. Factors related to taste sensitivity in elderly: cross-sectional findings from SONIC study. J Oral Rehabil 2016; 43: 943-952.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 september 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 9 - september 2017; 457-458

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje