× ABONNEREN

Factoren die tandartsbezoek van thuiswonende ouderen bepalen

Door op 02-10-2015

Gerodontologie

Na de pensioengerechtigde leeftijd dreigt het tandartsbezoek af te nemen, vooral in niet-stedelijke gebieden. In een groot plattelandsgebied in Australië werd onderzocht welke factoren tandartsbezoek bepalen en welke factoren een belemmering vormen voor regelmatig tandartsbezoek.

De onderzoekspopulatie betrof 226 thuiswonende 55-plussers. Hun participatie bestond uit het invullen van een vragenlijst en het ondergaan van een standaard mondonderzoek. De vragenlijst ging over sociaalgeografische en psychosociale kenmerken, algemene gezondheid, (vervoersmogelijkheden voor) tandartsbezoek, kennis over mondgezondheid, attitude ten aanzien van mondgezondheid en de persoonlijk nodig geachte mondzorg. Tijdens het mondonderzoek werden de volgende gegevens geïnventariseerd: aantal gebitselementen, aantal carieuze gebitsvlakken en aantal restauraties.

Gemiddeld was de onderzoekspopulatie 70,7 ± 7,1 jaar oud en 62% waren vrouwen. Iets meer dan de helft van de onderzoekspopulatie gaf aan dat ze in de laatste 12 maanden een tandarts hadden bezocht; 15% had dit gedaan langer dan 2 jaar geleden, maar minder dan 5 jaar geleden. Hun belangrijkste belemmeringen voor regelmatig tandartsbezoek waren de kosten (33%), behandelangst (26%), lengte van de wachtlijst bij tandartsen (18%) en de beschikbaarheid van mondzorg (11%). De belangrijkste persoonlijk nodig geachte behandelingen waren restauraties (20%) en gebitsprothesen (30%), terwijl bijna 65% behoefte had aan een periodiek mondonderzoek. De mondonderzoeken wezen uit dat 82 personen (34%) tandeloos waren en dat 89 personen (38%) 21 of meer gebitselementen hadden. Een statistisch significant groter aantal dentaten dan edentaten had in de laatste 12 maanden een tandarts bezocht. Factoren die statistisch significant waren gerelateerd aan het ontbreken van tandartsbezoek in de laatste 12 maanden waren leven zonder partner, mannelijk geslacht, laag inkomen, geringe opleiding, geen of weinig persoonlijk nodig geachte mondzorg, persoonlijke belemmeringen (kosten, behandelangst, wachtlijst), tandeloosheid en vervoersproblemen.

Het tandartsbezoek van thuiswonende ouderen in dit plattelandsgebied bleek voor verbetering vatbaar. Om dit te stimuleren, moeten financiële belemmeringen worden weggenomen en moeten de ouderen bewust worden gemaakt van het belang van tandartsbezoek voor een goede mondgezondheid.

Bron

Mariño RJ, Khan AR, Tham R, Khew C-W, Stevenson C. Pattern and factors associated with utilization of dental services among older adults in rural Victoria. Aust Dent J 2014; 59: 504-510.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 2 oktober 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 10 - oktober 2015; 554

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje