× ABONNEREN

Filtering door chirurgisch en FFP3-masker van composietstof

Basiswetenschappen

Door op 05-02-2021
  • Reacties (0)

Onderzoekers hebben recent hun zorg uitgesproken over een potentieel gezondheidsrisico dat kleeft aan het gebruik van nanopartikels in composiet. Tandheelkundig personeel kan dit in aerosolen opgenomen composietstof inhaleren bij het afwerken van nieuwe of het verwijderen van oude composietrestauraties. Onderzoek heeft al aangetoond dat tijdens abrasieve procedures stofpartikels (< 4 µm), waarvan een hoog percentage nanopartikels (< 100 nm), vrijkomen in het ademgebied van patiënten en tandheelkundig personeel. Het inademen hiervan wordt geassocieerd met diverse systemische en respiratoire gezondheidseffecten, waaronder luchtweginfecties, verminderde longfunctie en een veranderde mucociliaire klaring. Het doel van dit onderzoek was de beschermende functie van chirurgische en FFP3-maskers tegen composietstof te bepalen.

Composietstof werd gemaakt door nanogevuld composiet af te slijpen, zonder waterkoeling of hoog vacuüm afzuiging, om zo een worst case scenario te creëren. Stofpartikels werden opgevangen met een bemonsteringsapparaat, gemonteerd in een fantoomkop. Chirurgische en FFP3-maskers werden getest; de situatie zonder masker diende als controle. Het opvangapparaat was voorzien van 2 filters om grotere (4-100 µm) en kleinere (< 4 µm) partikels op te vangen. De hoeveelheid partikels werd door weging van het filter bepaald en verder gekenmerkt met behulp van elektronenmicroscopie.

De meeste partikels werden gevonden wanneer geen masker werd gebruikt en de minste bij gebruik van het FFP3-masker. De grootste partikels (> 1 µm) werden alleen aangetroffen in een maskerloze situatie. De kleinere nanopartikels werden in alle 3 onderzoeken aangetoond.

Conclusie. FFP3-maskers bieden wel meer bescher-ming tegen grotere composietstofpartikels, maar penetratie van de kleinere inadembare partikels was onvermijdelijk voor beide typen maskers.

Bron

Breul S, Van Landuyt KL, Reichl FX, et al. Filtration efficiency of surgical and FFP3 masks against composite dust. Eur J Oral Sci 2020; 128: 233–240.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 februari 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 128 - editie 2 - februari 2021; 119

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog