× ABONNEREN

Flossen bevordert de mondgezondheid van ouderen

Preventieve tandheelkunde

Door op 09-04-2021
  • Reacties (0)

Interdentale reiniging met flossdraad als aanvulling op tandenpoetsen bewerkstelligt bij volwassenen een reductie van gingivitis en orale biofilm. De onderzoekers wilden aantonen dat deze preventieve maatregel bij ouderen leidt tot minder cariës, parodontitis en verlies van gebitselementen.

In de Amerikaanse staat North Carolina is in 1988 bij 686 thuiswonende 65-plussers een mondonderzoek uitgevoerd. Ook vulden deze ouderen een vragenlijst in over mondzorggedrag. Dit gehele onderzoek kon in 1993 worden herhaald bij 311 van de oorspronkelijke 686 participanten. Onderzoeksvariabelen waren: aantal gebitselementen, pocketdiepte en verlies van parodontale aanhechting mesiobuccaal en buccaal van alle gebitselementen gemeten, bloedingsindex, plaque-index, gingiva-index, aantal cariëslaesies, tandartsbezoek en interdentale reiniging met flossdraad. De 6 eerstgenoemde variabelen werden algoritmisch gekoppeld in een eerder ontwikkeld en toegepast 7-schalig parodontaal classificatiesysteem. De classificaties variëren van ‘gezond’ tot ‘ernstig verlies van gebitselementen’.

Onder de participanten die flossdraad gebruikten (flossers), waren de prevalenties van parodontale pockets van minimaal 4 mm diepte en van parodontaal aanhechtingsverlies van minimaal 3 mm statistisch significant kleiner dan onder de niet-flossers. Andere statistisch significante verschillen waren dat bij de flossers minder gebitselementen ontbraken en dat zij minder wortelcariëslaesies hadden. Participanten die regelmatig een tandarts bezochten, hadden statistisch significant gunstigere scores op pocketdiepte, verlies van parodontale aanhechting en aantal ontbrekende gebitselementen. De meeste flossers behoorden in het parodontale classificatiesysteem tot de ‘gezonden’, terwijl de niet-flossers voornamelijk tot de 3 slechtste klassen behoorden. In 1993 bleek het gemiddelde aantal gebitselementen dat ten opzichte van 1988 was verloren gegaan ongeveer 1 in de groep flossers en ongeveer 4 in de groep niet-flossers. Het gunstige effect van het gebruik van flossdraad op het behoud van gebitselementen bleek het grootst voor de molaren.

Conclusie. Interdentale reiniging met flossdraad is bij ouderen een uitstekende maatregel om cariës, parodontitis en verlies van gebitselementen te bestrijden.

Bron

Marchesan JT, Byrd KM, Moss K, et al. Flossing is associated with improved oral health in older adults. J Dent Res 2020; 99: 1047-1053.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 april 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 128 - editie 4 - april 2021; 234

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog