× ABONNEREN

Fluoridevernis vermindert sensitiviteit kaasmolaar

Door op 04-03-2016

Kindertandheelkunde

Een kaasmolaar, internationaal in de orale pathologie aangeduid als ‘molar incisor hypomineralization’ (MIH), wordt onder andere gekenmerkt door een witte tot geel-bruine verkleuring van het glazuur die in het blijvende gebit 1 of meer eerste blijvende molaren kan treffen en geassocieerd wordt met vergelijkbare afwijkingen aan het glazuur van de incisieven. In een casusbeschrijving wordt het verloop van de afwijking getoond bij een kind van 7 jaar met een ernstige vorm van MIH in carieuze, zeer gevoelige blijvende eerste molaren. In gebitselementen 16, 36 en 46 betroffen het diepe cariëslaesies. De molaren zaten onder de plaque vanwege pijn bij het tandenpoetsen, waardoor adequate mondreiniging werd vermeden. In de eerste fase van de behandeling werd fluoridevernis aangebracht. Pas daarna volgden restauraties van glasionomeercement.

Aldus startte de behandeling met professionele gebitsreiniging en een applicatie van fluoridevernis in 3 opeenvolgende weken. De patiënt meldde dat de gevoeligheid hierna sterk was gereduceerd. Vervolgens werden de molaren gerestaureerd. Na 6 jaar waren er geen klachten en de mondverzorging was op orde. Maar tegelijkertijd vertoonden alle restauraties materiaalverlies door slijtage, randbreuk en uitbreiding van de cariëslaesies. Reparatie van glasionomeercementrestauraties tussentijds was onvermijdelijk. Reden waarom de restauraties uiteindelijk werden vervangen door composiet. De gemiddelde overlevingsduur van de composietrestauraties was 5,2 jaar. De auteurs gaven aan dat bij ernstige vormen van MIH ook wel wordt gekozen voor extractie. Zij concluderen dat adequate monitoring noodzakelijk is bij behandeling van molaren met MIH.

Deze casusbeschrijving is belangrijk omdat het accent ligt op de benadering van het kind met een probleem en niet zozeer op de pathologische afwijking. Er is behoefte aan onderzoek naar de resultaten van maximaal inzetten op preventie bij kinderen. Kinderen met pathologische afwijkingen aan gebitselementen kunnen hierbij als subgroep worden bestudeerd.

Bron

de Oliveira DC, Favretto CO, Cunha RF. Molar incisor hypomineralization: considerations about treatment in a controlled longitudinal case. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2015; 33:152-155.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje