× ABONNEREN

Fluoxetine is een effectief medicament tegen mondbranden

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Door op 09-11-2018

Samenvatting

De diagnose mondbranden wordt gesteld als de klacht zich gedurende minimaal 3 maanden dagelijks meer dan 2 uur voordoet en als er geen etiologische factor aanwijsbaar is. Op grond van aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur werd onderzocht of de veelal als antidepressivum toegepaste serotonineheropnameremmer fluoxetine de pijn en het psychisch functioneren van mensen met mond­branden gunstig kan beïnvloeden.

Participanten waren 100 patiënten van een universiteitskliniek in Belgrado met de diagnose mondbranden. Zij hadden in hun voorgeschiedenis geen ziekten of medische behandelingen die op een of andere wijze in verband kunnen worden gebracht met mondbranden. Een aselecte helft van het aantal participanten kreeg 20 milligram fluoxetine per dag gedurende 3 maanden. Als de klinische symptomen na 3 maanden niet waren verbeterd, werd de dosis gewijzigd in 40 milligram. De overige participanten kregen een placebo. Subjectieve onderzoeksvariabelen waren pijn weergegeven met een visuele analogieschaal, Beck Depression Inventory (BDI), Hamilton Scale for Anxiety (HAM-A) en Hamilton Scale for Depression (HAM-D). Vooraf, na 3 en na 6 maanden werden de scores op deze variabelen bepaald.

Zowel de experimentele als de controlegroep bestond voor ongeveer driekwart uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd in deze groepen was respectievelijk 62,2 ± 13,8 en 67,4 ± 8,8 jaar. Voorafgaand aan de interventie waren per groep de gemiddelde scores op de onderzoeksvariabelen nagenoeg gelijk. Na de interventie, zowel na 3 als na 6 maanden, waren alle onderzoeksvariabelen statistisch significant kleiner in beide groepen dan voorafgaand aan de interventie. Maar alleen de gemiddelde scores op HAM-D waren statistisch significant kleiner in de experimentele dan in de controlegroep. Met betrekking tot pijn bleef na 6 maanden in de experimentele groep de interventie bij 22% zonder effect en in de controlegroep bij 50%.

Conclusie. Fluoxetine had een positieve invloed op de pijn en het psychisch functioneren van mensen met mondbranden. 

Bron

Zoric B, Jankovic L, Kuzmanovic Pficer J, Zidverc-Trajkovic J, Mijajlovic M, Stanimirovic D. The efficacy of fluoxetine in BMS – A cross-over study. Gerodontology 2018; 35: 123-128.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 november 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 11 - november 2018; 614

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje