× ABONNEREN

Focusonderzoek: zinvol of overbodig?

Door op 01-08-2006

Het doel van focusonderzoek is het opsporen en vervolgens het behandelen van odontogene ontstekingshaarden om zo een bedreiging van de gezondheid van een, doorgaans medisch gecompromitteerde, patiënt te voorkomen. Focusonderzoek wordt vooral verricht voorafgaand aan behandeling van patiënten met bepaalde vormen van chemotherapie, voorafgaand aan bestraling in het hoofd-halsgebied, voorafgaand aan bepaalde orgaantransplantaties en in het kader van endocarditispreventie. Hoewel het focusonderzoek in veel ziekenhuizen een routinematig onderdeel is van de medische zorg blijkt nog steeds dat de wetenschappelijke basis in de iteratuur uiterst beperkt is. Er is duidelijk behoefte aan meer onderzoek in het kader van ´evidence-based clinical practice´ op dit terrein.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje