× ABONNEREN

Forensische leeftijdsbepaling

Door op 10-04-2015

Basiswetenschappen

De bepaling van de leeftijd van een onbekende overledene is lastig, temeer wanneer geen enkele andere informatie over het uiterlijk ter beschikking staat. Omdat het gebit veel meer dan andere lichaamsdelen bestand is tegen destructie en verval na de dood, biedt dat aanknopingspunten vanwege de graduele structurele veranderingen tijdens het leven. Immers, nieuw wortelcement wordt voortdurend afgezet op ouder cement, net als secundair dentine op primair tandbeen aan de pulpale zijde.

In het onderhavige onderzoek werden 100 gave, geëxtraheerde gebitselementen van 100 individuen, 25-60 jaar oud, bestudeerd. Zowel het aantal groeilijnen in het cement, te vergelijken met de jaarringen van bomen, als de dikte van het secundaire dentine werden gecorreleerd aan de werkelijke leeftijden. De gebitselementen waren getrokken vanwege parodontale, orthodontische of prothetische redenen.

De groeilijnen bestaan uit afwisselend lichte hypergemineraliseerde en donkere minder gemineraliseerde banden. Het aantal groeilijnen werd berekend door de totale dikte (X) van het (cellulaire of acellulaire) cement op een derde van apicaal te meten en vervolgens op die plaatsen waar de groeilijnen min of meer parallel liepen, de dikte (Y) tussen 2 bij elkaar gelegen groeilijnen te bepalen. X:Y geeft dan het aantal groeilijnen (n). De geschatte chronologische leeftijd (E) werd berekend door bij n de leeftijd (t) ten tijde van de doorbraak van de desbetreffende gebitselementen op te tellen.

De dikte van het secundaire dentine werd op 3 hoogten van de wortel gemeten: in het coronale een derde, het midden een derde en het apicale een derde. De gebitselementen werden vervolgens ingedeeld in 3 groepen op grond van de leeftijd ten tijde van de extracties: 25-34, 35-44 en 45-54 jaar.

Pearsons correlaties tussen de op de groeilijnen geschatte leeftijd E en de werkelijke leeftijd was 0,985 (tweezijdige p < 0,01) en die van de secundaire dentinedikte en werkelijke leeftijd was even groot (R = 0,985, p < 0,01). De correlatie tussen de secundaire dentinedikte en de 3 verschillende leeftijdsgroepen bleek echter na variantieanalyse niet significant vanwege de grote standaardvariaties per leeftijdsgroep.

Bron

Gupta P, Kaur H, Shankari M, Kaur Jawanda M. Human age estimation from tooth cementum and dentin. J Clin Diagnostic Res 2014; 84: 7-10.

Informatie

Auteur(s) A.H.B. Schuurs
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 10 april 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 4 - april 2015; 226

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje