× ABONNEREN

Fotodynamische therapie bij gegeneraliseerde agressieve parodontitis

Parodontologie

Door op 04-11-2016

Bij fotodynamische therapie wordt een lokaal aangebrachte lichtgevoelige stof geactiveerd door licht in het zichtbare spectrum, in aanwezigheid van zuurstof. Dan ontstaan reactieve zuurstofradicalen die bactericide zijn. De behandeling van gegeneraliseerde agressieve parodontitis is onder andere gericht op de bestrijding van de agressieve bacterie Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Dit gebeurt meestal door systemische toediening van de combinatie van metronidazol en amoxicilline. Om vast te stellen of fotodynamische therapie meerwaarde bij deze behandeling kan hebben, zijn een systematisch literatuuronderzoek en een meta-analyse uitgevoerd.

In de verrichte onderzoeken moesten parodontale aanhechting en pocketdiepte de primaire uitkomstmaten zijn. Eventuele secundaire uitkomstmaten waren bloeding bij sondering, gingiva-index en plaque-index. Gebruikmakend van een serie relevante trefwoorden werd in 7 elektronische literatuurbestanden naar artikelen gezocht met 31 januari 2015 als uiterste publicatiedatum, geen begingrens voor het tijdstip van publicatie en geen beperking naar taal of land. Daarnaast werd rechtstreeks handmatig gezocht in 13 op de onderwerpen betrokken tijdschriften. Alleen (quasi-)gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken werden geïncludeerd. De interventie in de gerandomiseerde groepen proefpersonen moest minimaal bestaan uit enerzijds scaling en rootplaning alleen of scaling en rootplaning in combinatie met antibioticummedicatie en anderzijds scaling en rootplaning in combinatie met fotodynamische therapie. Proefpersonen moesten ouder dan 18 jaar zijn met gegeneraliseerde agressieve parodontitis als objectief gestelde diagnose. Het risico op onzuiverheid van de onderzoeksuitkomsten werd geschat met de veelgebruikte CONSORT-methode en voor de meta-analyse werd het statistiekcomputerprogramma RevMan gebruikt.

De zoekactie leverde 266 artikelen op. Hiervan vielen er na lezing van de titel en/of de samenvatting 250 af. Hantering van de inclusiecriteria reduceerde het aantal artikelen tot 4. Van slechts 1 was het risico op onzuiverheid van de uitkomsten klein. In de meta-analyse werden tussen de parodontale interventies met en zonder fotodynamische therapie geen statistisch significante verschillen gevonden in winst van parodontale aanhechting en/of reductie van pocketdiepte.

Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten kon niet worden geconcludeerd dat fotodynamische therapie meerwaarde heeft bij de behandeling van gegeneraliseerde agressieve parodontitis.

Bron

  • Souza E, Medeiros AC, Gurgel BC, Sarmento C. Antimicrobial photodynamic therapy in the treatment of aggressive periodontitis: a systematic review and meta-analysis. Lasers Med Sci 2016; 31: 187-196.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 november 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 11 - november 2016; 564

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje