× ABONNEREN

Frequentie tandenpoetsen en risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Basiswetenschappen

Door op 07-10-2016

Er bestaan aanwijzingen dat de frequentie van tandenpoetsen geassocieerd is met cardiovasculaire ziekte. Daarom werden in een centrum voor ziektepreventie (Tokio, Japan) van 30- tot en met 84-jarige patiënten de frequentie van tandenpoetsen opgevraagd: 3 x per dag (na elke maaltijd), 1x per dag en minder vaak. Biometrische data en levensstijlgegevens, zoals rook- en drinkgewoonten en slaapduur, werden nagegaan. Frequentie van tandenpoetsen bleek positief gerelateerd aan hogere leeftijd, mannelijk geslacht, grotere lengte, hogere ‘body mass index’ en verhoogde bloeddruk.

Frequentie van tandenpoetsen werden geassocieerd met de volgende, al eerder geregistreerde risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen: hoge bloeddruk (hypertensie), diabetes mellitus, cholesterol en urinezuur in bloed en chronische nierziekte (tab.); zij kwamen significant vaker voor naarmate minder frequent werd gepoetst. Een nadere analyse (binominale regressieanalyse) waarin rekening werd gehouden met de biometrische en levensstijlgegevens liet zien dat alleen de odds ratio voor diabetes mellitus (OR = 2,03) en cholesterolgehalte (OR = 1,50) hoger waren wanneer minder dan 1 x per dag werd gepoetst; werd 1 x per dag gepoetst, dan waren deze odds nauwelijks verhoogd (1,17 en 1,18).

Tab. Frequenties (%) van voorkomen van risicofactoren per tandenpoetsfrequentie.

Een sluitende verklaring voor de hoge odds ratio’s is nog afwezig. Parodontale ziekte, met proliferatie van Porphyromonas gingivalis zou een causale factor voor diabetes mellitus zijn, maar mogelijk niet voor hoog cholesterol. Een verhoogde resistentie tegen insuline en ontsteking kunnen tevens diabetes mellitus en een te hoog cholesterolgehalte veroorzaken, en daarmee endothele disfunctie.

Bron

Kuwabara M, Motoki Y, Ichiura K, et al. Association between toothbrushing and risk factors for cardiovascular disease : a large-scale, cross-sectional Japanese study. BMJ Open 2016; 6: e009870.

Informatie

Auteur(s) A.H.B. Schuurs
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 oktober 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 10 - oktober 2016; 500

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje