× ABONNEREN

Funderingsrestauraties bij uitgebreid weefselverlies van gebitselementen

Vitale gebitselementen kunnen na (uitgebreid) weefselverlies volledig worden gerestaureerd met composiet. Soms is hierbij het aanbrengen van additionele retentiepreparaties geïndiceerd. In een enkel geval komt een wortelkanaalbehandeling in aanmerking, waarna eventueel een wortelstift wordt toegepast. Endodontisch behandelde meerwortelige gebitselementen kunnen eveneens volledig met composiet worden gerestaureerd, waarbij de pulpakamer en de wortelkanaalingangen worden benut voor retentie. Bij eenwortelige gebitselementen is na veel weefselverlies wel een wortelstift nodig, waarvoor vaak een geprefabriceerde wortelstift wordt gebruikt. Traditioneel werden metaalstiften gebruikt in combinatie met een aangegoten indirect vervaardigde funderingsrestauratie. Later werd het op directe wijze opbouwen door middel van de combinatie van metaalstiften met amalgaam, tegenwoordig met composiet, gebruikelijk. De huidige trend is geprefabriceerde of individueel vervaardigde vezelstiften te gebruiken. Na het aanbrengen van een funderingsrestauratie kan worden gekozen voor een gecombineerde funderingskroonrestauratie of een (in)directe kroonrestauratie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje