× ABONNEREN

Geboortegewicht, borstvoeding, rookgedrag en het cariësverloop

Door op 09-02-2018

Hoewel de meeste resultaten van effecten op het ontstaan van cariës in de kindertijd zijn verkregen op basis van cross-sectioneel onderzoek, was het doel van het onderhavige longitudinale onderzoek gedurende 4 jaar te evalueren welk effect een laag geboortegewicht, borstvoeding en een rokende moeder had op de cariësontwikkeling bij jonge kinderen.

Een jaar lang werden ouders na de geboorte van hun kind aangeschreven en gevraagd mee te doen aan een onderzoek. De ouders (n=1.248) van 1-jarigen die binnen de criteria vielen kregen een vragenlijst. De dmfs-score werd bepaald bij respectievelijk 1.085, 1.006, 853 en 946 kinderen in de opvolgende jaren. Bij 765 (69%) van de kinderen werd viermaal de dmfs-score bepaald, bij 207 (19%) driemaal, bij 79 (7%) tweemaal en bij 51 (5%) slechts eenmaal. Geboortegewicht, borstvoeding, rookgedrag van de moeder en de sociaaleconomische status werd in de loop van de jaren gevolgd. Uiteindelijk konden data worden gebruikt van 1.102 kinderen.

Bij de eerste meting bleek er geen correlatie tussen geboortegewicht, borstvoeding en rookgedrag van de moeder en de dmfs-score te bestaan. Bij de vierde meting bleek de toename in dmfs significant. Het verschil in dmfs-score was 1,86 bij kinderen met een laag en een normaal geboortegewicht en 1,66 bij kinderen van een rokende of niet rokende moeder. Uit data in het vierde jaar bleken opleiding van de moeder, sociaaleconomische status en poetsgedrag ook gecorreleerd aan de toegenomen dmfs-score. Geen relatie werd gevonden tussen de duur van het geven van borstvoeding en cariëslaesies.

Conclusie. Een laag geboortegewicht en een rokende moeder zijn gecorreleerd aan het cariësverloop bij kinderen van 1 tot 4 jaar. Ook hadden kinderen met een laag geboortegewicht en een rokende moeder in 4 jaar meer cariës ontwikkeld dan kinderen met een normaal gewicht en een moeder die niet rookte.

Met deze kennis lijkt het verstandig de achtergrond van de moeder nog meer te betrekken bij de risicofactoren op ontstaan van cariës bij jonge kinderen.

Bron

Bernabé E, MacRitchie H, Longbottom C, Pitts NB, Sabbah W. Birth weight, breastfeeding, maternal smoking and caries trajectories. J Dent Res 2017; 96: 171–178.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 februari 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 2 - februari 2018; 123-124

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje