× ABONNEREN

Gebruik van informatietechnologie ter ondersteuning van de mondzorg van thuiswonende ouderen

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Het gebruik van e-health heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen en wordt in de ouderenzorg ook al op verschillende wijzen ingezet. Over het gebruik en de acceptatie van aan mondzorg gerelateerde toepassingen van e-health door ouderen is er echter nog weinig bekend. Met interviews is kwalitatief onderzoek gedaan naar het gebruik van digitale middelen en de behoefte van thuiswonende ouderen aan mondgezondheid gerelateerde informatie en instructies via e-health. De resultaten laten zien dat de ouderen technisch in staat zijn om deze informatie via e-health te ontvangen en te gebruiken. Iets meer dan de helft van de ondervraagden heeft interesse in het ontvangen van deze informatie via een e-health-app. Het wordt als nuttig gezien wanneer verminderde mobiliteit tandartsbezoeken belemmert. De ondervraagden zijn van mening dat de gezondheidzorg die ze kennen en het persoonlijk contact geen plaats moet maken voor onbekende digitale alternatieven.

Auteursinformatie

 • L. Alpay1, K.G.H. Parisius2, X. Post2, L. Hubeek2, N. Giessen2
 • Uit 1het Lectoraat Medische Technologie en 2de Opleiding Mondzorgkunde van Inholland Hogeschool in respectievelijk Haarlem en Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 17 mei 2018
 • Adres: mw. dr. L. Alpay, Inholland Hogeschool, Bijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem
 • laurence.alpay@inholland.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje