× ABONNEREN

Gepersonaliseerde nacontrole bij patiënten die curatief zijn behandeld voor een plaveiselcelcarcinoom in de mondholte

 • Inleiding
 • Duur van het nacontroleprogramma
 • Op welke tumorsoorten moet de nacontrole zich richten?
 • Welke patiënten hebben het meeste baat bij nacontrole?
 • Een nieuw nacontroleprogramma
 • De rol van tandartsen
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Door een toegenomen incidentie van mondholtekanker en verbeterde overleving zal in Nederland het aantal patiënten dat nazorg behoeft toenemen. Vooralsnog worden deze patiënten de eerste 5 jaar na behandeling routinematig gecontroleerd onder andere om recidieven of tweede primaire tumoren vroegtijdig op te sporen en zo de prognose te verbeteren. Recidieven treden vooral op in de eerste 2 jaar na behandeling, terwijl patiënten hun leven lang een verhoogd risico hebben op tweede primaire tumoren. Driekwart van de tweede primaire tumoren bevindt zich buiten de mondholte en meer dan de helft buiten het hoofd-halsgebied, locaties waar niet routinematig wordt gecontroleerd. Er is geen overtuigend bewijs dat dit 5-jarige nacontroleprogramma overlevingswinst oplevert. Het is daarom beter de nacontrole tot 2 jaar te beperken om daarna te kiezen voor een invulling van de nacontrole die beter aansluit bij de specifieke behoeften van de patiënt. De hoofd-halsoncoloog hoeft hier niet noodzakelijkerwijs de regie te hebben.

Auteursinformatie

 • M.T. Brands1,2,3, A.L.M. Verbeek4, S.M.E. Geurts5, M.A.W. Merkx3,6
 • Uit 1het Monklands University Hospital in Coatbridge (VK), 2het Queen Elizabeth University Hospital in Glasgow (VK), 3het Intergraal Kankercentrum Nederland in Eindhoven, 4de afdeling Health Evidence van het Radboudumc Nijmegen, 5de afdeling Medische Oncologie van het Maastricht UMC+ en de 6afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Radboudumc Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 26 januari 2021
 • Adres: mw. dr. M.T. Brands, IKNL, Zernikestraat 29, 5612 HZ Eindhoven
 • m.brands@iknl.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje