× ABONNEREN

Gering risico van tuberculosetransmissie in mondzorgpraktijken

Algemene ziekteleer

Door op 09-06-2017

Transmissie van tuberculose, een infectie met Mycobacterium tuberculosis, vindt plaats als een tuberculosepatiënt niest, schreeuwt of soms gewoon praat. Het micro-­organisme bevindt zich namelijk in partikels van de uitgeademde lucht. De doelstelling van dit literatuuronderzoek was licht te werpen op het actuele risico op transmissie van tuberculose in mondzorgpraktijken, voor zowel patiënten als mondzorgverleners.

De primaire zoekactie werd verricht in 3 elektronische literatuurbestanden met 2 series trefwoorden ‘tuberculosis’ of ‘Mycobacterium tuberculosis’ en ‘dentistry’ of ‘dentist’ of ‘dental’. Inclusiecriteria waren: Engelstalig; observatieonderzoek of epidemiologische rapportage of beschrijving van 1 of meer casussen of enquête; mondzorgverleners of patiënten in mondzorgpraktijken als proefpersonen; en informatie over enige vorm van infectie met Mycobacterium tuberculosis. Om een optimaal informatief beeld te krijgen, werd bij voorbaat afgezien van het streven naar de uitvoering van een meta-analyse. Hiervoor is het immers nodig dat de uitgevoerde onderzoeken zoveel mogelijk heterogeniteit vertonen. Bewust werd daarom gekozen voor een zogenoemd metanarratief literatuuroverzicht.

Na de zoekactie en de selectieprocedure op basis van titel en samenvatting resteerden 19 artikelen, 6 over het risico op tuberculose voor patiënten, 10 over dat risico voor mondzorgverleners en 3 over beide. Uit de opbrengst van de artikelen over patiëntrisico kon worden gesteld dat het risico op Mycobacterium tuberculosis-transmissie van mondzorgverleners naar patiënten tegenwoordig minimaal is, op voorwaarde dat de algemene richtlijnen voor infectiepreventie zorgvuldig worden nageleefd. In de artikelen over het risico voor mondzorgverleners werd geen aanknopingspunt voor een reëel beroepsrisico gevonden.

Samenvattend: in tegenstelling tot vroeger is tegenwoordig bij naleving van de algemene richtlijnen voor infectiepreventie het risico op transmissie van tuberculose in mondzorgpraktijken gering. Als patiënten tuberculose hebben, gelden voor mondzorgverleners volgens de richtlijnen voor preventie van transmissie van tuberculose 3 extra maatregelen: 1. behandelkamer gebruiken waarin aerogene isolatie mogelijk is; 2. tijdens communicatie een mondneusmasker dragen; 3. tijdens elk fysiek patiëntcontact een specifiek ademhalingsbeschermingsmasker dragen.

Bron

  • Petti S. Tuberculosis: occupational risk among dental healthcare workers and risk for infection among dental patients. A meta-narrative review. J Dent 2016; 49: 1-8.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 juni 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 6 - juni 2017; 343-344

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje