× ABONNEREN

Gevolgen van het verlies van gebitsprothesen na een aardbeving

Door op 04-12-2015

Prothetische tandheelkunde

De aardbeving en tsunami die in 2011 Japan troffen, was de grootste natuurramp die ooit in Japan plaatsvond met als gevolg 15.873 doden, 2.744 vermisten en 6.111 ­gewonden. Veel huizen waren ingestort en veel ouderen waren hun gebitsprothesen kwijt. Na 3 tot 5 maanden werd onderzocht welke gevolgen dit had op hun mond­gezondheidgerelateerde levenskwaliteit.

In 2 kustplaatsen werden 715 mensen van wie bekend was dat ze dragers van minimaal 1 volledige gebitsprothese waren, onderzocht en ondervraagd. Een mondonderzoek richtte zich op cariës, mobiliteit van gebitselementen en aanwezigheid van volledige gebitsprothesen. De vragenlijst ging over geslacht, leeftijd, woonplaats, huishouden, fysieke activiteit, psychische conditie en tandartsbezoek na de natuurramp. Tevens werden als primaire uitkomstmaat 5 vragen gesteld uit de Japanse versie van de ‘Oral Impacts of Daily Performance’. Deze dichotoom te beantwoorden vragen betroffen moeilijkheden bij eten, moeilijkheden met duidelijk spreken, moeilijkheden met glimlachen en lachen en schaamtegevoelens over het uiterlijk, emotionele problemen zoals sneller van streek zijn dan gebruikelijk en moeite om te genieten van het gezelschap van anderen. De prothesedragers werden verdeeld in 2 groepen: mensen van wie de gebitsprothesen normaal in functie waren en mensen die hun gebitsprothese(n) kwijt waren. Degenen die hun gebitsprothese(n) kwijt waren (17%), hadden een gemiddelde leeftijd van 67,2 ± 9,6 jaar.

De 2 groepen prothesedragers verschilden statistisch significant van elkaar op 2 covariabelen: de groep mensen die hun gebitsprothese(n) kwijt waren, bezocht minder vaak een tandarts na de natuurramp en was minder fysiek actief. Wat de primaire uitkomstmaat betreft hadden na correctie voor alle covariabelen de mensen die hun gebitsprothese(n) kwijt waren statistisch significant meer moeilijkheden met eten, duidelijk spreken, (glim)lachen, emoties en genieten van gezelschap dan de groep waarbij de gebitsprothesen normaal in functie waren.

Het moeten functioneren zonder gebitsprothesen ervoeren de mensen die het betrof als een belemmering bij eten, spreken en sociale contacten. Daarom werd geadviseerd ook mondzorg onderdeel te laten uitmaken van de zorgverlening na een natuurramp.

Bron

Sato Y, Aida J, Takeuchi K, et al. Impact of loss of removable dentures on oral health after the great East Japan earthquake: a retrospective cohort study. J Prosthodont 2015; 24: 32-36.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 december 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 12 - december 2015; 691-692

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje