× ABONNEREN

Gezondheidsaspecten van patiënten die een overkappingsprothese op implantaten ontvangen: een cross-sectioneel onderzoek

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Literatuur
 • Dankwoord
 • Verantwoording

Samenvatting

Hoewel veel onderzoek is gedaan naar overkappingsprothesen op implantaten, is nog weinig bekend over leeftijd, gezondheidsaspecten en sociaaleconomische status van patiënten die voor het eerst een overkappings­prothese op implantaten ontvangen. Daarom werd een onderzoek opgezet in samenwerking met Vektis (landelijke database voor alle gedeclareerde, verzekerde zorg) met als doel bovengenoemde items nader te bestuderen bij patiënten die tussen 2009 en 2016 een overkappingsprothese op implantaten ontvingen. Hieruit bleek dat deze gebitsprothesen voornamelijk in de onder­kaak worden vervaardigd, met een stegconstructie. Verder worden ze vooral toegepast bij relatief jonge (55-75 jaar) en gezonde patiënten. Geconcludeerd werd dat er bij 85-plussers en mensen met diabetes mellitus relatief weinig implantaten worden geplaatst voor een overkapppingsprothese, hoewel hiervoor geen contra-indicatie is.

Auteursinformatie

 • M.H. Bakker1, A. Vissink1, G.M. Raghoebar1, A. Visser1,2
 • Uit 1de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen in Groningen en 2de afdeling Gerodontologie van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen in Groningen
 • Datum van acceptatie: 3 augustus 2021
 • Adres: mw. dr. M.H. Bakker, RUG/UMCG, kamer BB 71, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
 • m.h.bakker@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje