× ABONNEREN

Gezondheidseconomie en mondzorg: een inleidende bloemlezing

Door op 07-06-2019
 • Inleiding
 • Economie en gezondheidseconomie
 • Mondzorg als sector
 • Aanvullende verzekering
 • Basisverzekering
 • Financiering
 • Marktstructuur
 • Ongelijkheid
 • Afsluitend
 • Literatuur
 • Verdiepingstip

Samenvatting

De zorguitgaven zullen de komende jaren blijven stijgen en daarmee dringen zich vragen op over de houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel en de solidariteit, maar ook over het optimale gebruik van de beschikbare middelen. Gezien de vraagstukken binnen de mondzorg is ook daarin aandacht voor economische inzichten op zijn plaats. Hierbij valt te denken aan de vormgeving van de basisverzekering en de aanvullende mondzorgverzekering, de marktstructuur, de wijze van financiering, vragen omtrent taakherschikking in de mondzorg, en ook de sociaal-economische ongelijkheid in de mondgezondheid. Een hechtere samenwerking tussen mondzorg en gezondheidseconomie kan helpen om te komen tot een optimale, duurzame inrichting van de Nederlandse mondzorg. Dat wil zeggen, een inrichting die op een doelmatige en eerlijke manier bijdraagt aan een goede mondzorg voor alle Nederlanders.

Auteursinformatie

 • W.B.F. Brouwer, M. Varkevisser
 • Uit de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus University Rotterdam
 • Datum van acceptatie: 18 april 2019
 • Adres: prof. dr. W.B.F. Brouwer, ESHPM, Erasmus University Rotterdam, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
 • w.b.f.brouwer@ese.eur.nl; brouwer@eshpm.eur.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje