× ABONNEREN

Gezondheidsrisico’s van vervuild water in de gezondheidszorg

Hygiëne

Door op 08-09-2017

Het water in ziekenhuizen en in allerlei medische apparaten, zoals de tandheelkundige unit, kan pathogene micro-organismen bevatten. Soms leidt dit tot ernstige infecties. Dit literatuuronderzoek had tot doel om uitbraken van infecties in de gezondheidszorg in kaart te brengen die water als infectieuze bron hebben en om mogelijke preventieve maatregelen samen te vatten.

Met onder meer termen voor locaties, pathogenen en mogelijke infectiebronnen werden in PubMed Engelstalige artikelen uit de periode 1997-2015 gescreend aan de hand van titel en abstract. Geen van de 73 resulterende artikelen beschreef een infectie door water in de tandheelkundige unit (TUW). Wel werd duidelijk dat gecontamineerd water in de gezondheidszorg regelmatig lokale ziekte-uitbraken veroorzaakte. De auteurs gaven suggesties voor preventieve maatregelen, ook voor TUW. Genoemd werden dieptereiniging van de leidingen, gebruik van een desinfecterend middel, 20 tot 30 seconden tussendoor doorspoelen en regelmatige kwaliteitscontrole. De algemene conclusie van het artikel is dat gecontamineerd water een duidelijk risico voor infectie vormt in de gezondheidszorg, in het bijzonder voor patiënten met een verminderde weerstand.

Collega Petti, die de individuele casuïstiek uitwerkte die bekend is over het infectierisico van TUW, stelde in een reactie dat ten opzichte van het aantal tandartsbezoeken het infectierisico laag blijkt en dat geen grote uitbraken zijn gerapporteerd. Ook stelde hij dat dit de preventieve maatregelen niet onnodig maakt. Zijn die correct toegepast, dan valt de tandarts niets te verwijten.

De auteurs reageerden op deze brief met de conclusie dat het risico op het oplopen van een infectie via het water uit een tandheelkundige unit inderdaad klein is, maar niet is uit te sluiten. Ze benadrukten dat TUW regelmatig te veel kolonievormende eenheden bevat en dat de gevolgen hiervan nog onbekend zijn.

Bronnen

  • Kanamori H, Weber, DJ, Rutala WA. Healthcare Outbreaks Associated With a Water Reservoir and Infection Prevention Strategies. Clin Infect Dis 2016; 62: 1423-1435.
  • Petti S. Healthcare outbreaks associated with dental unit water systems: strong scientific evidence of minimal risk. Clin Infect Dis 2016; 63: 1270.
  • Kanamori H, Weber, DJ, Rutala WA. Reply to Petti. Clinical Infectious ­Diseases. Clin Infect Dis 2016; 63: 1270-1271.

Informatie

Auteur(s) C.M.C. Volgenant
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 september 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 9 - september 2017; 460

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje