× ABONNEREN

Gingivarecessies en orthodontie

 • Inleiding
 • Relatie gingivarecessies en orthodontie
 • Gingivarecessie ten gevolge van een actieve ­retentiespalk
 • Preventieve maatregelen
 •  Behandeling van gingivarecessies
 • Literatuur

Samenvatting

Gingivarecessies vormen de meest zichtbare parodontale aandoening. De prevalentie van gingivarecessies is hoog. Het worteloppervlak wordt letterlijk blootgesteld aan negatieve invloeden, zoals erosie, slijtage, verkleuring en cariës. Bovendien kunnen gingivarecessies de kwaliteit van leven beïnvloeden door een verhoogde sensibiliteit voor warm en koud en een verminderde dentogingivale esthetiek. De etiologie van gingivarecessies is complex en wordt beschouwd als multifactorieel. Teneinde de ontwikkeling van gingivarecessies tijdens en na een orthodontische behandeling te voorkomen dient rekening gehouden te worden met verschillende factoren waarbij het handhaven van een optimale mondhygiëne en het respecteren van de ‘biologische envelop’ cruciaal zijn. Wanneer eenmaal recessies zijn ontstaan, kan orthodontie zelfs een positieve rol spelen bij de behandeling ervan.

Auteursinformatie

 • A.M. Renkema1, J.A.D. Padmos1, G. de Quincey2
 • Uit 1de vakgroep Orthodontie en Craniofaciale Biologie en 2de vakgroep Biomaterialen van het Radboudumc in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 20 augustus 2015
 • Adres: mw. dr. A.M. Renkema, Radboudumc, 309 Tandheelkunde,
 • postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 • annemarie.renkema-padmos@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje