× ABONNEREN

Gingivarecessies en parodontale plastische chirurgie

 • Inleiding
 • Indicaties en doel
 • Ontwikkeling van diverse technieken
 • Conditioneren van worteloppervlak
 • Parodontale regeneratie
 • Tot slot
 • Literatuur

Samenvatting

Parodontale plastische chirurgie wordt gedefinieerd als de verzameling chirurgische behandelingen die worden uitgevoerd om ontwikkelingsstoornissen en anatomische, traumatische en pathologische afwijkingen van de gingiva, de alveolaire mucosa en het alveolaire bot te voorkomen of te corrigeren. Recessiebedekkingen ressorteren onder deze term en worden inmiddels ruim 50 jaar met wisselend succes toegepast. Er bestaan meerdere indicaties voor de behandeling van gingivarecessies. Wanneer de behandeling van eerste keus - een conservatieve benadering - geen soelaas (meer) biedt, kunnen gingivarecessies worden behandeld met behulp van parodontale plastische chirurgie. Het doel van de chirurgie is volledig herstel van de anatomische structuren in het gebied van de recessie. Gedurende de afgelopen decennia zijn hiertoe diverse chirurgische technieken ontwikkeld, waarbij de keuze voor een bepaalde techniek afhangt van verschillende factoren, zoals het aantal defecten, de grootte ervan en de hoeveelheid gekeratiniseerde gingiva rond het defect.

Auteursinformatie

 • G. de Quincey1, J.A.D. Padmos2, A.M. Renkema2
 • Uit 1de vakgroep Biomaterialen en 2de vakgroep Orthodontie en ­Craniofaciale Biologie en het Radboudumc in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 15 september 2015
 • Adres: mw. dr. A.M. Renkema, Radboudumc, 309 Tandheelkunde,
 • postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 • annemarie.renkema-padmos@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje