× ABONNEREN

Goede mondzorg verdient een betere integratie in de eerstelijnszorg

 • Inleiding
 • Mondgezondheid, algemene gezondheid en welvaartsziekten
 • Huidige preventieve zorgverlening in de eerstelijnszorg
 • Naar meer samenwerking in de eerstelijnszorg
 • Bestaande initiatieven voor interdisciplinaire samenwerking
 • Handvatten en instrumenten voor betere integratie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Mondgezondheid en algemene gezondheid zijn niet los van elkaar te zien. In de eerstelijnszorg kennen huisartsgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, ouderengeneeskunde en mondzorg tot nu toe elk specifieke afgebakende werkterreinen. De zorgverleners worden in toenemende mate geconfronteerd met de complexiteit en groei van welvaarts- en ouderdomsziekten. De etiologie van welvaartsziekten in de eerstelijnszorg betreft het werkterrein van deze zorgverleners waardoor preventie van leefstijlgerelateerde risico’s door samenwerking effectiever kan plaatsvinden. In de eerstelijnszorg neemt het aantal medisch gecompromitteerde personen toe en komen zorgverleners elkaars niet-zichtbare risicogroepen tegen. Samenwerking kan aan deze problemen beter het hoofd bieden. Een betere integratie van de mondzorg in de eerstelijnszorg kan ook bijdragen aan de kwaliteit en de veiligheid voor zorggebruikers en verdere ongelijkheid beperken. Om deze integratie met behulp van innovaties beter vorm te geven, bestaat behoefte aan meer praktijk- en implementatiegericht onderzoek.

Auteursinformatie

 • T.G. Mettes1*,4, C. de Baat2*,5, J.S. Burgers6,7, S. Listl3,8, J.M. Bruers9,10
 • Uit 1de afdeling Orale Functieleer, 2de vakgroep Gerodontologie en 3de vakgroep Kwaliteit en veiligheid van mondzorg van het Radboudumc in Nijmegen, 4het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO), 5Fresh Unieke Mondzorg in Woerden, 6het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), 7de vakgroep Huisartsgeneeskunde Care and Public Health Research Institute van de Universiteit Maastricht, 8de Section for Translational Health Economics van het Heidelberg University Hospital/Department of Conservative Dentistry in Heidelberg, 9de sectie Maatschappij en Mondgezondheid van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA; VU/UvA) en 10de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in Utrecht. (* = voorheen werkzaam)
 • Datum van acceptatie: 20 april 2021
 • Adres: dr. T.G. Mettes Bosscheweg 13, 5281AE Boxtel
 • d.mettes@icloud.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje