× ABONNEREN

Goede mondzorg verdient een betere integratie in de eerstelijnszorg

 • Inleiding
 • Mondgezondheid, algemene gezondheid en welvaartsziekten
 • Huidige preventieve zorgverlening in de eerstelijnszorg
 • Naar meer samenwerking in de eerstelijnszorg
 • Bestaande initiatieven voor interdisciplinaire samenwerking
 • Handvatten en instrumenten voor betere integratie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord
 • Reacties (1)

Samenvatting

Mondgezondheid en algemene gezondheid zijn niet los van elkaar te zien. In de eerstelijnszorg kennen huisartsgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, ouderengeneeskunde en mondzorg tot nu toe elk specifieke afgebakende werkterreinen. De zorgverleners worden in toenemende mate geconfronteerd met de complexiteit en groei van welvaarts- en ouderdomsziekten. De etiologie van welvaartsziekten in de eerstelijnszorg betreft het werkterrein van deze zorgverleners waardoor preventie van leefstijlgerelateerde risico’s door samenwerking effectiever kan plaatsvinden. In de eerstelijnszorg neemt het aantal medisch gecompromitteerde personen toe en komen zorgverleners elkaars niet-zichtbare risicogroepen tegen. Samenwerking kan aan deze problemen beter het hoofd bieden. Een betere integratie van de mondzorg in de eerstelijnszorg kan ook bijdragen aan de kwaliteit en de veiligheid voor zorggebruikers en verdere ongelijkheid beperken. Om deze integratie met behulp van innovaties beter vorm te geven, bestaat behoefte aan meer praktijk- en implementatiegericht onderzoek.

Meer lezen? Log in of wordt abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Auteursinformatie

 • T.G. Mettes1*,4, C. de Baat2*,5, J.S. Burgers6,7, S. Listl3,8, J.M. Bruers9,10
 • Uit 1de afdeling Orale Functieleer, 2de vakgroep Gerodontologie en 3de vakgroep Kwaliteit en veiligheid van mondzorg van het Radboudumc in Nijmegen, 4het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO), 5Fresh Unieke Mondzorg in Woerden, 6het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), 7de vakgroep Huisartsgeneeskunde Care and Public Health Research Institute van de Universiteit Maastricht, 8de Section for Translational Health Economics van het Heidelberg University Hospital/Department of Conservative Dentistry in Heidelberg, 9de sectie Maatschappij en Mondgezondheid van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA; VU/UvA) en 10de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in Utrecht. (* = voorheen werkzaam)
 • Datum van acceptatie: 20 april 2021
 • Adres: dr. T.G. Mettes Bosscheweg 13, 5281AE Boxtel
 • d.mettes@icloud.com

Reacties

Tuesday 15th June 2021 — R.J.M. Gruythuysen

Een zeer relevant onderwerp. Wij hebben integratie m.b.t. de jeugdzorg al bepleit in het NTvG:

 • Gruythuysen RJM, Loveren C van, Wiggelendam JM, Boven JA van, Burgersdijk RCW. Verwaarlozing van de mondverzorging bij kinderen. Een kwestie van integrale aanpak. Ned Tijdschr Geneesk 2015;159: A8071(vrij beschikbaar op internet).Dit artikel maakt bovendien deel uit van een serie artikelen in het NTvG over public health. Dus hier heeft in het onderwijs al integratie plaatsgevonden. Jammer genoeg stond dit zeer toepasselijke artikel niet in de referentielijst.

Ook hebben wij in 2013 n.a.v. het uitkomen van de eerste richtlijn Mondzorg Jeugd de kwestie gesteund door veel tandartsen (waaronder auteurs van dit artikel) artsen en anderen in het NT aan de orde gesteld [ Burgersdijk RCW, Gruythuysen RJM, van Loveren C. Richtlijn Jeugd, hoe nu verder? Ned Tandartsenbl. 2013;68(7):22-5]. Wij schreven daarin o.a.: '.......De mondzorg voor de jeugd vertoont echter tekortkomingen die moeilijk zijn op te lossen in het huidige systeem van zorgverlening, die plaatsvindt in los van de jeugd(gezondheids)zorg opererende praktijken. Bijvoorbeeld, de praktijken met aandacht voor goede mondzorg bij kinderen zijn niet bereikbaar voor hen of er wordt van huis uit te weinig ondernomen om van de geboden mondzorg gebruik te maken. Om dit te stimuleren is samenwerking met andere instanties in de jeugd(gezondheids)zorg (GGD/ Centra voor Jeugd en Gezin) onmisbaar.'

De KNMT reageerde hier positief, maar maakte haar belofte om ermee aan de slag te gaan toen niet waar. Hopelijk leidt het besef m.b.t. urgentie van de integratie spoedig tot het nemen van concrete stappen.

René Gruythuysen