× ABONNEREN

Halitose bij kinderen met hyperplasie van het adenoïd

Algemene ziekteleer

Door op 05-10-2018

De meeste oorzaken van halitose bevinden zich in de mond. In ongeveer 5% van de gevallen is een ontsteking in het gebied van neus, neusbijholten, farynx en larynx de oorzaak. Kno-artsen bepaalden de prevalentie van halitose veroorzaakt door hypertrofie van het adenoïd in de nasofarynx van kinderen. Tevens stelden zij vast welke bacteriën daaraan ten grondslag liggen.

In 2 medische centra in Polen waren alle kinderen op de afdeling KNO die vanwege obstructie van de luchtweg in aanmerking kwamen voor adenoïdectomie kandidaat om aan dit onderzoek deel te nemen. Exclusie vond plaats op grond van met enkele testen bewezen slechte mondhygiëne, infectie met Helicobacter pylori of medicatie met een antibioticum in de voorgaande 3 weken. Met behulp van organoleptisch onderzoek (score 0-5) en halimetrie werd halitose gediagnosticeerd bij 30 (22%) van de 136 geïncludeerde kinderen. Van deze kinderen en van 30 willekeurig gekozen geïncludeerde kinderen zonder halitose werd het chirurgisch verwijderde adenoïdweefsel microbiologisch en histopathologisch getest op aanwezigheid van aerobe en anaerobe bacteriën, fungi en Helicobacter pylori. Het organoleptisch onderzoek en de halimetrie werden 2 maanden na de adenoïdectomie herhaald.

Na adenoïdectomie bleken bij de kinderen met halitose de scores van het organoleptisch onderzoek en van de halimetrie statistisch significant lager dan daarvoor. Op individueel niveau was dit het geval bij 90% van deze kinderen. Vergeleken met de kinderen zonder halitose werden in het adenoïdweefsel van de kinderen met halitose statistisch significant meer anaerobe bacteriën en Stafylococcus aureus aangetroffen, maar minder Streptococcus oralis. Deze laatste bacterie behoort tot de fysiologische flora van de mond en draagt bij aan de preventie van orale infecties.

Conclusie. Met de resultaten van dit onderzoek is aangetoond dat hypertrofie van het adenoïd bij kinderen een etiologische factor van halitose kan zijn. Causale bacteriën zijn vermoedelijk anaeroben en Stafylococcus aureus.

Bron

Sikorska-Żuk M, Bochnia M. Halitosis in children with adenoid hypertrophy. J Breath Res 2018; 12: 026011.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 oktober 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 10 - oktober 2018; 549-555

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje