× ABONNEREN

Handelen bij een wortelrest in de mondbodem

Door op 01-09-2010

Verplaatsing van een (deel) van een wortel of soms een gebitselement in de mondbodem kan optreden tijdens extractie van een gebitselement in de mandibula. Mogelijke oorzaken hiervan zijn een perforatie van de linguale cortex en een verkeerde extractietechniek. Eventuele gevolgen van het in situ laten van een restant in de mondbodem zijn pijn, zwelling en trismus door infectie en/of spontane verplaatsing van het fragment. Geadviseerd wordt een dergelijk restant zo spoedig mogelijk te verwijderen. Indien er onvoldoende ervaring is met het exploreren van de mondbodem is het verstandig de patiënt te verwijzen naar een kaakchirurg. Tevens wordt geadviseerd preventief een antibioticum voor te schrijven om infectie te voorkomen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje