×

Happen of overstappen? Afdrukken met alginaat, PVS of een intraorale scanner: verwerkingstijd en patiëntcomfort. Een pilotonderzoek

 • Samenvatting
 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Reacties (0)

Samenvatting

Sinds een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om digitale gebitsafdrukken te vervaardigen. In een onderzoek met 10 proefpersonen werden digitale afdruktechniek en 2 conventionele afdruktechnieken, waarbij gebruikgemaakt werd van alginaat en Polivinyl Syloxane™, vergeleken. Met de 3 verschillende technieken werden van de onder -en boventandboog afdrukken gemaakt en de benodigde vervaardigingstijd en het verschil in comfort voor de patiënt geregistreerd. Tussen afdrukken met alginaat en een digitale afdruk werd door de proefpersonen geen verschil in comfort ervaren. De Polivinyl Syloxane™ afdruktechniek werd als minder comfortabel ervaren. De digitale afdruktechniek bleek het meest tijdrovend te zijn.

Log in om door te lezen of om te reageren

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Auteursinformatie

 • M. Darroudi, Z.P.A. Ariens, V.Z. Zinmeister, K.H. Breuning
 • Uit de afdeling Orthodontie en Craniofaciale Biologie van het Radboudumc in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 8 december 2016
 • Adres: M. Darroudi, Thomas van Aquinostraat 4, 6525 GD, Nijmegen
 • amir.darroudi@radboudumc.nl