× ABONNEREN

Hechting van lithiumdisilicaat kronen aan zirkoniumdioxide abutments

Restauratieve tandheelkunde

Door op 07-07-2017

Er is jarenlang ervaring met het gebruik van titanium abutments in de implantologie. De laatste jaren zijn zirkoniumdioxide abutments vanwege veronderstelde superieure esthetiek in opkomst, zeker in de anterieure regio. Er is echter nog erg weinig bekend over de hechting van indirecte restauraties aan zirkoniumdioxide abutments.

In een in vitro-onderzoek werden 6 verschillende cementen geëvalueerd voor het cementeren van CAD-CAM gefreesde kronen van lithiumdisilicaat aan zirkoniumdioxide abutments. Als uitkomstmaat is de hechtingssterkte gebruikt.

Er werden 120 identieke zirkoniumdioxide abutments gefreesd. Vervolgens werden er 120 CAD-CAM kronen van lithiumdisilicaat met 6 verschillende cementen op gecementeerd: Panavia 21™, Multilink Hybrid Abutment™, RelyX Unicem 2™, RelyX Luting™, Ketac Cem™ en Premier Implant™.

Alle 120 samples werden vervolgens gedurende 24 uur bewaard op 37° C met een luchtvochtigheid van 100%. De helft ervan onderging 500 thermocycli om het effect van veroudering te simuleren. De andere helft werd ongemoeid gelaten. Vervolgens werd de retentie van de kronen aan de abutments getest door met een machine net zo lang te trekken aan de kronen tot deze los lieten van de abutments. Hieruit ontstond voor elke groep een gemiddelde waarde waarbij de 2 onderdelen van elkaar loslieten.

Alle breuken waren van adhesief van aard. Bij Panavia 21™ werden in de meeste gevallen de cementresten aangetroffen op het abutment, terwijl bij de andere 5 cementen de cementresten in de kroon achterbleven. Multilink Hybrid Abutment™ had de hoogste retentiesterkte in de groep die de thermocycli hadden ondergaan, gevolgd door Panavia 21™. Een significante daling van de retentiesterkte na de thermocycli werd bij RelyX Unicem 2™ en Panavia 21™ waargenomen. Bij de overige cementen leken de thermocycli de hechtingssterkte niet te beïnvloeden. In de groep gecementeerd met Premier Implant™ werd de laagste hechtingssterkte gevonden.

Met inachtneming van de beperkingen van dit in vitro-onderzoek concluderen de onderzoekers dat Multilink Hybrid Abutment™ de hoogste retentiesterkte lijkt te hebben, gevolgd door Panavia 21™. Deze cementen zijn geschikt om kronen van lithiumdisilicaat te cementeren aan zirkoniumdioxide abutments als een hoge hechtsterkte is gewenst. RelyX Luting™ en Ketac Cem™ lijken geschikt als een gemiddelde hechtsterkte wordt beoogd. Premier Implant™ had de laagste hechtsterkte. Dit cement lijkt hoofdzakelijk geschikt voor het tijdelijk cementeren van kronen van lithiumdisilicaat aan zirkoniumdioxide abutments.

Bron

  • Sellers K, Powers JM, Kiat-Amnuay S. Retentive strength of implant-supported CAD-CAM lithium disilicate crowns on zirconia custom abutments using 6 different cements. J Prosthet Dent 2016 Sep 24. Epub 2016 Sep 24.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje