× ABONNEREN

Hechtsterkte van universele adhesieven aan glazuur

Materiaalkunde

Door op 09-09-2016

Bij gebruik van een zelfetsend adhesief kan de hechtsterkte aan glazuur worden verhoogd door het, voorafgaande aan de applicatie van het adhesief, selectief te etsen met fosforzuur. De vraag rijst of dit effect ook optreedt bij de nieuwe universele adhesieven.

Een laboratoriumonderzoek had ten doel de hechtsterkte te meten van 2 universele adhesieven (Scotchbond Universal™ en All-Bond Universal™) aan glazuur zonder of met voorafgaand etsen, en de uitkomsten te vergelijken met metingen bij een tweestaps zelfetsend type 3-adhesief (Clearfil SE™). Uit geëxtraheerde molaren werden glazuurmonsters gezaagd. Daarop werden composietcilinders gehecht met de genoemde adhesieven. Bij de helft van de cilinders werd het glazuur, voorafgaand aan de applicatie van het adhesief, geëtst met fosforzuur, gespoeld en gedroogd. De preparaten werden daarna opgeslagen in water. Bepalen van de afschuifsterkte volgde bij de helft van de preparaten na 24 uur en bij de rest na 6 maanden. De resultaten zijn weergegeven in de afbeelding.

Afb. Afschuifsterkte van composiet aan glazuur na hechting met 3 adhesieven (MPa).

De afschuifsterkte van Clearfil SE™ was significant groter dan die van beide andere adhesieven, die onderling niet significant verschilden. Etsen van het glazuur verhoogde de afschuifsterkte van de universele adhesieven significant ten opzichte van de hechting zonder voorafgaand etsen. De opslagtijd had geen significant effect.

De onderzoekers concluderen dat selectief etsen van glazuur ook bij universele adhesieven een effectieve werk­wijze is voor het verkrijgen van een meer voorspelbare en stabiele hechting van composiet.

Bron

McLean DE, Meyers JE, Guillory VL, Vandewalle KS. Enamel bond strength of new universal adhesive bonding agents. Oper Dent 2015; 40: 410-417.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 september 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 9 - september 2016; 436-437

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje