× ABONNEREN

Hematoom in de mondbodem na een implantaatbehandeling

Bij een patiënt ontstond een ernstige bloeding in de mondbodem ten gevolge van het plaatsen van 2 implantaten in de interforaminale regio van de edentate mandibula. De hierdoor ontstane zwelling van de mondbodem veroorzaakte een levensbedreigende luchtwegobstructie. De patiënt werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De behandeling aldaar bestond uit toedienen van medicatie en intensieve observatie. In de literatuur worden ook intubatie of het verrichten van een tracheotomie met eventuele chirurgische interventies beschreven. De oorzaak lag in een beschadiging van de linguale arteriële vaatvoorziening. Vooral de cuspidaat- en premolaarregio zijn berucht vanwege een frequent voorkomende linguale concaviteit in de processus alveolaris. Ook ernstige atrofie van de processus alveolaris predisponeert. Kennis van de lokale anatomische omstandigheden, gerichte klinische inspectie en verschillende beeldvormende technieken zijn ter preventie relevant. Bij een dreigende luchtwegobstructie is het van levensbelang dat de patiënt zo spoedig mogelijk wordt gepresenteerd in het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor verder beleid.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje