× ABONNEREN

Hematopoëtische stamceltransplantaties en orale problemen

De ontwikkeling van nieuwe procedures heeft ertoe geleid dat een hematopoëtische stamceltransplantatie tegenwoordig ook kan worden toegepast bij patiënten die vroeger niet hiervoor in aanmerking kwamen, zoals ouderen. Tevens leiden deze ontwikkelingen tot verschuivingen in het spectrum van complicaties als gevolg van hematopoëtische stamceltransplantatie. In dit artikel komen de belangrijkste principes van hematopoëtische stamceltransplantatie aan de orde en de verschillende orale complicaties die hierbij kunnen optreden: mucositis, infecties, bloedingen, graft-versus-hostziekte, xerostomie, hyposialie, smaakverandering, secundaire tumoren, osteoporose, osteonecrose en groei- en ontwikkelingsstoornissen. Tot slot wordt aandacht besteed aan de rol van mondzorgverleners bij een hematopoëtische stamceltransplantatie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje