× ABONNEREN

Herkenbaarheid van de canalis mandibularis op CBCT

Radiologie

Door op 04-11-2016

In dit onderzoeksartikel wordt de herkenbaarheid van de canalis mandibularis, zoals afgebeeld op dwarsdoorsneden afkomstig van conebeamcomputertomografie (CBCT)-opnamen en de invloed van leeftijd, geslacht en anatomische locatie hierop, beschreven.

De CBCT-opnamen waren afkomstig van 143 patienten (64% vrouwelijk en 36% mannelijk). De leeftijd lag tussen 18 en 90 jaar (gemiddeld 56). De patiënten werden naar leeftijd ingedeeld in 4 groepen van gelijke omvang: jonger dan 47, 47 tot en met 56 jaar, 57 tot en met 64 en 65 plus jaar oud. Van de CBCT-opnamen werden in totaal 360 doorsneden van de mandibula gereconstrueerd.

De canalis mandibularis was zichtbaar in 56% van de gevallen. De overeenstemming tussen de 3 beoordelaars was 0,53. Dit geeft aan dat hoewel de beoordelaars elk ongeveer eenzelfde percentage herkenden, zij niet dezelfde beoordeling per opname gaven. Leeftijd had slechts een zeer beperkt effect op de zichtbaarheid. Geslacht had wel een significant effect, waarbij op reconstructies afkomstig van vrouwelijke patiënten de canalis mandibularis significant minder zichtbaarheid was. De locatie was significant van invloed, maar er was een afhankelijkheid van leeftijd: de canalis mandibularis was significant minder herkenbaar in het gebied van de tweede molaar vergeleken met de eerste en tweede premolaar bij patiënten ouder dan 65. Voor vrouwen was de canalis mandibularis statistisch significant minder herkenbaar in het gebied van de eerste premolaar ten opzichte van de eerste en tweede molaar.

De belangrijkste conclusie van de onderzoekers is dat de contour van canalis mandibularis slechts zichtbaar was in 56% van de doorsneden en dat leeftijd, geslacht en locatie een gevarieerd effect hebben op de zichtbaarheid.

Bron

  • Miles MS, Parks ET, Eckert GJ, Blanchard SB. Comparative evaluation of mandibular canal visibility on cross-sectional cone-beam CT images: a retrospective study. Dentomaxillofac Radiol 2016; 45: 20150296.

Informatie

Auteur(s) P.F. van der Stelt
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 november 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 11 - november 2016; 560

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje