× ABONNEREN

Herkenning van wekedelenopaciteiten op een panoramische röntgenopname: dystrofische calcificaties

 • Inleiding
 • Verkalkte lymfeklieren
 • Tonsillolithen
 • Rhinolithen en antrolithen
 • Calcinosis cutis
 • Atherosclerose
 • Arteriosclerose van Mönckeberg
 • Literatuur

Samenvatting

Regelmatig worden op een panoramische röntgenopname opake structuren gezien die niet in het bot maar in de weke delen zijn gelegen. De differentiële diagnose van dergelijke opaciteiten is divers en bevat vaak voorkomende maar ook zeldzame afwijkingen. Vanwege de diversiteit is het klinisch duiden van een wekedelenopaciteit vaak lastig. Er wordt onderscheid gemaakt in heterotopische calcificaties, heterotopische ossificaties en corpora aliena. Heterotopische calcificaties worden onderverdeeld in 3 groepen, te weten dystrofische, idiopathische en metastatische calcificaties. In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de radiologische en klinische kenmerken van dystrofische calcificaties en hoe deze op een panoramische röntgenopname kunnen worden herkend. Bij dystrofische calcificaties slaan calciumzouten neer in chronisch ontstoken of necrotisch weefsel.

Auteursinformatie

 • E.H. van der Meij1, W.E.R. Berkhout2, G.C.H. Sanderink2, J.G.A.M. de Visscher1,3
 • Uit 1de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Medisch Centrum Leeuwarden, 2de afdeling Tandheelkundige Radiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en 3de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie/Orale pathologie van het Vrije Universiteit Medisch Centrum/ACTA
 • Datum van acceptatie: 3 december 2018
 • Adres: dr. E.H. van der Meij, Medisch Centrum Leeuwarden, postbus 888, 8901 BR Leeuwarden
 • erik.van.der.meij@znb.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje