× ABONNEREN

Herkenning van wekedelenopaciteiten op een panoramische röntgenopname: heterotopische ossificaties en corpora aliena

 • Inleiding
 • Ossificatie van het ligamentum stylohyoideum
 • Osteoma cutis
 • Myositis ossificans
 • Traumatische myositis ossificans
 • Fibrodysplasia ossificans progressiva
 • Corpora aliena
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Regelmatig worden op een panoramische röntgenopname opake structuren gezien die niet in het bot maar in de weke delen zijn gelegen. De differentiële diagnose van dergelijke opaciteiten is divers en bevat vaak voorkomende maar ook zeldzame afwijkingen. Vanwege de diversiteit is het klinisch duiden van een wekedelenopaciteit vaak lastig. Er wordt onderscheid gemaakt in heterotopische calcificaties, heterotopische ossificaties en corpora aliena. Heterotopische calcificaties worden onderverdeeld in 3 groepen, te weten dystrofische, idiopathische en metastatische calcificaties. In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de radiologische en klinische kenmerken van heterotopische ossificaties en corpora aliena en hoe deze op een panoramische röntgenopname herkend kunnen worden. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de noodzaak tot eventuele aanvullende beeldvorming en de indicaties voor een mogelijke behandeling.

Auteursinformatie

 • E.H. van der Meij1, W.E.R. Berkhout2, G.C.H. Sanderink2, J.G.A.M. de Visscher1,3
 • Uit 1de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Medisch Centrum Leeuwarden, 2de afdeling Tandheelkundige Radiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 3 de afdelingen Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie/ Orale Pathologie van het Vrije Universiteit Medisch Centrum/ACTA te Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 28 maart 2019
 • Adres: dr. E.H. van der Meij, Medisch Centrum Leeuwarden, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden
 • erik.van.der.meij@znb.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje