× ABONNEREN

Hersenactiviteit tijdens kauwen met een gedeeltelijk prothetisch occlusiesysteem

Door op 06-02-2015

Prothetische tandheelkunde

In een gereduceerd occlusiesysteem heeft de lengte van de tandboog invloed op de kauwprestatie. Sinds kort is ook bekend dat kauwen de hersenactiviteit stimuleert. De doelstelling van dit onderzoek was vast te stellen of de lengte van de tandboog in een gedeeltelijk prothetisch occlusie­systeem invloed heeft op de hersenactiviteit.

Aan het in Japan uitgevoerde onderzoek namen 11 proefpersonen deel die in de mandibula in ieder geval geen molaren meer hadden en variërend van 1 maand tot 8 jaar probleemloos beiderzijds een vrij-eindigende frameprothese droegen. Exclusiecriteria waren: volledige gebitsprothese in de maxilla, in de maxilla geen molaren of geen vaste prothetische constructie ter vervanging van de molaren, tekenen of symptomen van temporomandibulaire disfunctie, psychische ziekte en neurologische ziekte. De proefpersonen kregen een standaard vervaardigde vrij-eindigende frameprothese met verwijderbare prothesemolaren. Zij moesten deze experimentele frameprothese 2 weken met en 2 weken zonder prothesemolaren dragen in aselecte volgorde. Na beide draagperioden werd kauwonderzoek verricht en werd met behulp van MRI de hersenactiviteit gemeten tijdens het kauwen van kauwgom. Het kauwonderzoek bestond uit een registratie van het subjectieve kauwvermogen met een visueel analoge schaal en uit 2 bepalingen van de kauwprestatie. Eerst werd de voedselverkleiningscapaciteit bepaald door na 20 kauwbewegingen op een standaardportie pinda’s de verkleinde partikels naar grootte te zeven. Daarna werd de voedselvermengingscapaciteit bepaald door na 60 kauwbewegingen op een tijdens menging van kleur wijzigende kauwgom de kleur en de kleurintensiteit van het eindproduct vast te stellen met behulp van colorimetrie.

Na de draagperiode van de frameprothesen met prothesemolaren waren zowel het subjectieve kauwvermogen als de voedselverkleinings- en de voedselvermengingscapaciteit statistisch significant gunstiger dan na de draagperiode van de frameprothesen zonder prothesemolaren. Tijdens kauwen met prothesemolaren bleek de activiteit in de gyrus frontalis medius cerebri significant groter dan tijdens kauwen zonder prothesemolaren.

De algemene conclusie luidt dat de mate van prothetische verlenging van een verkorte tandboog tijdens kauwen positief is geassocieerd met de hersenactiviteit.

Bron

Shoi K, Fueki K, Usui N, Taira M, Wakabayashi N. Influence of posterior dental arch length on brain activity during chewing in patients with mandibular distal extension removable partial dentures. J Oral Rehabil 2014; 41: 486-495.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 februari 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 2 - februari 2015; 111-112

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje