× ABONNEREN

Herstel van tandslijtage. Restauratief-prothetische aspecten

In de geïndustrialiseerde wereld vormt tandslijtage, naast de infectieziekten cariës en parodontitis, de derde grote bedreiging voor behoud van het eigen gebit. Bruxisme kan mede aanleiding geven tot bovenmatige tandslijtage. Door succesvolle preventie en behandeling van de dentale infectieziekten gaan dentities langer mee, en wordt herstel van tandslijtage in toenemende mate noodzakelijk in het streven naar gebitsbehoud. Daarnaast valt een tendens waar te nemen dat ernstige tandslijtage reeds op jeugdige leeftijd ontstaat.Herkenning van de diverse factoren die tot tandslijtage kunnen leiden, is voor een succesvolle behandeling ervan cruciaal. Voorkomen van verdere schade vormt de basis van elke behandeling. Herstel van de al opgetreden tandslijtage vormt in veel gevallen een uitdaging waarbij, naast esthetische en fonetische aspecten, ook restauratieve keuzes en gnathologische afwegingen een rol spelen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje